MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A 2017-es és a 2018-as év a kihívások éve: új eljárási törvények léptek hatályba és bővült az elektronikus kapcsolattartás köre. A bíróságok helytálltak, rengeteg időt fordítottak képzésekre és felkészülésre, melyek segítségével zökkenőmentes az ügyfélfogadás. Emellett folyamatos az ügyfelek és a hivatásrendek tájékoztatása és támogatása is. A kihívásoknak való megfelelés Somogy megyében kimagasló, az illetékességi területhez tartozó bíróságok a tanúgondozás, áldozatvédelem és a nemzetközi kapcsolatok területén is jó eredményeket érnek el - mondta dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a Kaposvári Törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón. 
 
Stratégiai cél a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése, ennek érdekében 2013-tól országos program a tanúgondozás, majd 2015-től az áldozatvédelem is. A kezdeményezés célja az érintettek közérthető, pontos tájékoztatása eljárási jogaikról és kötelezettségeikről, valamint jogaik érvényesülésének elősegítése. E feladatokat a bíróságokon 283, közülük a Kaposvári Törvényszéken 18 tanúgondozással foglalkozó munkatárs látja el. Míg 2014-ben 6526, addig 2017-ben országosan több mint 21 ezer regisztrált megkeresés érkezett a tanúgondozókhoz, a Somogy megyei bíróságokon az elmúlt évben 1609 megkeresést kaptak a tanúgondozók. 
 
Dr. Handó Tünde kitért arra is, hogy a bíróságok szerteágazó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek. A Kaposvári Törvényszéken is jelentős hagyományai vannak a nemzetközi kapcsolattartásnak: két bírósággal, a németországi Traunsteni Tartományi Bírósággal és a lengyelországi Krakkói Területi Bírósággal folytatnak aktív nemzetközi tevékenységet. 
 
Az OBH elnöke hozzátette, a tervek között szerepel a távmeghallgatás bevezetése, ami lehetővé teszi, hogy a tárgyalóteremben fizikailag jelen nem lévő személyeket is meghallgathassa a bíróság. Idén 72 bírósági végpont kialakítása megtörténik, a többi között Kaposváron is. 
 
Dr. Hajnal Éva, a Kaposvári Törvényszék elnöke a bíróság 2017. évi tevékenységét jellemezve elmondta, az illetékességi területhez tartozó bíróságokat a felkészült és nyugodt munkavégzés jellemzi. Időszerű és magas színvonalú az ítélkezés: a befejezett ügyek száma meghaladta az érkezett ügyekét. A járásbíróságokon az ügyek 92,7%-a 1 éven belül befejeződik, 89,4%-uk első fokon jogerőre emelkedik. A Kaposvári Járásbíróság munkáját segíti, hogy megalakult egy szabálysértési és nyomozási bírói csoport. A tárgyi feltételek fejlesztésével kapcsolatban elmondta, megújult a törvényszék külső és belső homlokzata és az informatikai eszközpark modernizálása is folyamatos. 
 
Dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélőtábla elnöke a törvényszék ítélkezését időszerűnek és magas színvonalúnak jellemezte. A Kaposvári Törvényszékről érkezik az ítélőtábla ügyforgalmának 30%-a. Az ítélőtábla elnöke hozzátette, a törvényszék és az ítélőtábla konstruktív és kollegiális kapcsolatokat ápol.