MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

– a Kúria Kvk.VI.37.414/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (választási ügy, választási plakát) (IV/619/2018.)

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 266. § (2) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (minősített adattal visszaélés) (II/3285/2015.)

– az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (háziorvos rezsitámogatása) (IV/339/2017.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.169/2015/4/II. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségi jog megsértése) (IV/1628/2016.)

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 5. pontja és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.123/2016/6/II. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/1510/2016.)

– a Szegedi Törvényszék 2.Bpkf.1136/2016/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (védett madarak elkobzása) (IV/638/2017.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.339/2012/4. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közérdekű adatok megismerése) (IV/1002/2013.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.Kpk.45.927/2016/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata  (név- és jogi nemváltoztatás, menekült) (IV/570/2017.)

– a Kúria Kfv.V.35.113/2016/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adózás) (IV/843/2017.)

– az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról szóló 2016. évi CII. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kárpótlási árverés) (IV/1002/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 26.Bf.XIV.9027/2016/12. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (védelemhez való jog) (IV/1162/2017.)

A 2. tanács az alábbi bírósági határozatok ellen benyújtott alkotmányjogi panaszok és bírói kezdeményezés miatti ügyeket tűzte ki:

– a Kaposvári Törvényszék 9.Pk.20.235/2018/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (helyi népszavazás iránti kezdeményezés (IV/463/2018.)

– a fővárosi Törvényszék 23.Bf.12.076/2015/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (tulajdon elleni szabálysértés) (IV/955/2016.)

– a Gyulai Törvényszék 9.Bf.102/2016/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rablás bűntette, indokolási kötelezettség elmulasztása)  (IV/1532/2016.)

– a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 6. számú melléklete és Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 6. számú melléklete elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (közalkalmazotti illetménytábla) (III/90/2018.)

– a Nyíregyházi Járásbíróság 61.Szk.5516/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (becsületsértés szabálysértési eljárásban) (IV/1423/2016.)

– a Kúria Pfv.VII.21.718/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártalanítás) (IV/2073/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 45.Pf.631.118/2017/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jelzálogjog törlése) (IV/1886/2017.)

– a Kúria Pfv.IV.21.537/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat igénylése) (IV/1331/2017.)

– a Kúria Pfv.IV.22.094/2016/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyhez fűződő jog megsértése) (IV/2127/2017.)

– a Kúria Pfv.IV.20.773/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyiségi jog megsértése) (IV/1063/2017.)