MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság által 2018. április 10-én tárgyalt Pfv.VI.20.117/2018. számú ügyben a jogerős ítélet a magyar állampolgár alpereseket a német állampolgár felperes javára közel 700 millió forint és járulékai megfizetésére kötelezte.

A másodfokú bíróság álláspontja szerint az alperesek a felperes megbízásából, az általa biztosított vételárból vásárolt mezőgazdasági földterületek értékesítésekor befolyt vételárat  kötelesek a felperesnek kiadni. Az erre irányuló megállapodásuk, az atipikus szerződéses konstrukció jogszabályba nem ütközött. A Kúria az alperesek felülvizsgálati kérelme folytán hozott végzésével a jogerős ítéletet az elsőfokú bíróság ítéletére is kiterjedően hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára utasította. Döntését azzal indokolta, hogy a felek megállapodása semmis, a termőföld tulajdonjogának a megszerzését korlátozó törvényi rendelkezések kijátszására irányult. A semmis szerződés teljesítésére az alperesek nem kötelezhetők, az érvénytelenség jogkövetkezményei alkalmazásának, az eredeti állapot helyreállításának van helye, melynek során az alperesek kötelesek kiadni a felperesnek azt a vagyoni szolgáltatást, melyhez az érvénytelen szerződésre tekintettel jutottak. Erre irányuló kereset esetén az elsőfokú bíróság köteles az ügyészt értesíteni arról, hogy a per adatai alapján a felperes javára visszajáró pénzbeli szolgáltatás állam javára való megítélését indítványozhatja.

Budapest, 2018. április 10.

A Kúria Sajtótitkársága