MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Az összbírói értekezlet előtt dr. Handó Tünde és dr. Sorok Norbert megkoszorúzta a 2013-ban elhunyt dr. Zumbok Ferenc, a megyei bíróság volt tanácselnöke és kollégiumvezetője emléktábláját

 
Az elmúlt esztendőben a megyében működő járásbíróságokon a közvádas büntetőperek 91,5 százaléka egy éven belül befejeződött. Ezzel a mutatóval az országban az első helyen áll a megyék között Zala. Egyebek mellett ez is elhangzott pénteken a Zalaegerszegi Törvényszéken tartott összbírói értekezletet megelőző sajtótájékoztatón. Dr. Sorok Norbert, a törvényszék elnöke elmondta, hogy a magánvádas büntetőperek is hasonló arányban zárultak le egy éven belül. Tavaly egyébként – az országos tendenciához hasonlóan – 2016-hoz képest 95 százalékra, 28 ezerre csökkent Zalában is az érkezett ügyek száma. A folyamatos csökkenéssel együtt növekedett a befejezett ügyek aránya.

Ez azt jelenti, hogy tavaly már két százalékkal többet zártak le, mint ahány új érkezett. A törvényszék elnöke a tájékoztatón úgy fogalmazott, a jövő elkezdődött. Ezzel utalt arra, hogy Zalaegerszegen vezették be az országban elsőként a kor követelményeinek megfelelő beszédfelismerő és -leíró programot. Ez ma már az ország összes törvényszékén és ítélőtábláján elérhető a bírák és bírósági titkárok számára. A számítógépes program alkalmas arra, hogy egy leíró napi munkaidejének harmadát kiváltsa. A felszabaduló kapacitást átcsoportosítanák az elektronikus eljárások miatt megnövekedett feladatokra, valamint továbbképzések után a bírósági titkárok, bírák mellett kapnak további munkát a leírók.

Ehhez csatlakozva dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke közölte, hogy a beszédleíró program lehetővé teszi a jegyzőkönyvezés automatizálását. Ebbe az irányba mutat az a fejlesztés, ami Egerben valósult meg. Itt már távmeghallgatásra is alkalmas tárgyalótermeket alakítottak ki. A következő lépésként a tárgyalások kép- és hangrögzítését vezetik be, azután pedig az ügyfelek, illetve a bírók választhatnak, hogy milyen formában kívánják a tárgyalás anyagát megismerni. Ez óriási változást indít el a bírósági munkában.

Handó Tünde a zalai bíróságok munkáját értékelve kiemelte, hogy Zalaegerszegen öt év alatt az országos 37 százalékot meghaladóan, 55 százalékkal csökkent a két éven túl húzódó ügyek száma.

A Pécsi Ítélőtábla és egyben a Magyar Bírói Egyesület elnökeként dr. Makai Lajos arról beszélt, hogy a Pécsi Ítélőtáblához tartozó négy megyét összesítve Zalaegerszegről érkezik hozzájuk az ügyek 20 százaléka. A polgári és büntetőügyekben időszerűségben, szakmai munkában is élen járnak a zalai bírók. Ezt mutatja az is, hogy az ítélőtáblán tavaly nem volt egyetlen hatályon kívül helyezett zalai ügy sem. Elismeréssel szólt ő is a beszédfelismerő programok bevezetésében vitt zalai szerepről, hozzátéve, az új eszközt a táblai bírák is kedvezően fogadták.