MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) elnökségi ülésén áttekintette az egyesület helyzetét, kapcsolatrendszerét, az egyesület előtt álló feladatokat.

A MABIE egyetért az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének a bíróságok fejezet jövő évi költségvetéséhez benyújtott többlet-előirányzatával, támogatja a bírák illetményrendezése és a bírák első besorolásának egységesítése körében előterjesztett indítványokat.

A MABIE sajnálattal állapította meg, hogy amíg a magyar bíróságok megítélése az európai eredménylistán tovább javult, a bírói bérek az uniós tagállamok között változatlanul az utolsó helyen állnak. A MABIE - a bírói kar véleményének ismeretében - megkeresi ezért az igazságügyi minisztert, hogy támogassa az OBH elnökének a bírák illetményrendezése tekintetében előterjesztett javaslatát.

A MABIE a bírák érdekeinek szem előtt tartásával elkötelezett amellett, hogy a bírák nyugodt körülmények között végezhessék felelősségteljes munkájukat, illetve elő kívánja segíteni a bírósági szervezeten belüli konstruktív párbeszédet az alkotmányosan létrehozott szervek és intézmények zavartalan működésének biztosítása érdekében.