MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

„A tanúvallomás mind a büntetőeljárásban, mind a polgári eljárásban fontos, sok esetben pótolhatatlan bizonyítási eszköz, a tanú vallomástételi kötelezettsége igazságszolgáltatási érdek. A bíróságok alkotmányos jogvédelmi funkciójának gyakorlásához elengedhetetlen a tanúzásra képes és alkalmas személyeknek az igazságszolgáltatásban való közreműködése, adott esetben alkotmányos alapjogaiknak a korlátozása árán is.”

Számtalan baleset történik a Császár-Komjádi uszoda (Budapest II. kerület, Árpád fejedelem út 8.) előtti kereszteződésben. A baleset következtében általában kettő, de sokszor akár három, négy gépkocsi is jelentős mértékben sérül, előfordul, hogy könnyebb, vagy súlyosabb személyi sérülés is történik. Érdemes tisztában lennünk azzal, hogy a balesetben részes felek felelősségét milyen jogszabály mentén állapítják meg, kit milyen szabály megszegése miatt vonnak felelősségre, és a szabályszegések milyen joghátrányokkal járnak.

 

Bevezető

A 2012. április 15. napján hatályba lépett új szabálysértési törvénnyel1 (Szabs.tv.) a jogalkotó lényegében egy önálló lábakon álló szabálysértési törvénykönyvet kívánt létrehozni, amely már kizárólag a kisebb fokú kriminális cselekményeket rendeli büntetni. Ezen törvénykönyv saját fogalomrendszerrel és belső dogmatikával rendelkezik, lényegesen jobban elkülönül a Büntető Törvényköny, illetőleg a Büntetőeljárási törvény egyes jogintézményeitől és fogalomtárától, mint a korábbi Sztv., azonban így sem mellőzheti azok bizonyos elemeit.

„Mit mondott az ügyvéd? Azt mondta, hogy majd mindent megtesz. Mennyit kapok?