MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A kereshetőségi jogról általában

Napjaink kriminálpolitikája számára is komoly kihívást jelent egy hatékony büntetési rendszer kidolgozása. A legmeghatározóbb büntetési nem, a szabadságvesztés büntetés kapcsán már többen rámutattak arra, hogy amellett, hogy a végrehajtása rendkívül költséges a társadalom számára, nem igazán alkalmas a büntetési célok elérésére. Egyre erőteljesebben megfogalmazódott az igény a szabadságelvonással nem járó büntetések és intézkedések mint alternatív szankciók szükségessége iránt.

Az alábbiakban a Szabs. törvény 2013. szeptember 1. napjától hatályos új rendelkezései kapcsán felmerülő gyakorlati problémák és a változó szakaszoknak a bíróságok tevékenységére gyakorolt hatása vonatkozásában térnék ki egyes fejezetekre.

Azonos elnevezés, két különböző jogintézmény-a büntetőeljárásról szóló törvény és a szabálysértési törvény vonatkozó rendelkezéseinek összevetése

A közigazgatási ügyszakban az egyik leggyakrabban előforduló ügyfajta a közigazgatási bírságról szóló határozatok bírósági felülvizsgálata.

A közelmúlt jogszabályi változásai, valamint a munkaerőpiac átalakulása miatt napjainkban is folyamatosan nő a gazdasági társaságok száma. A KSH adatai szerint 2012. évben tizenhat és félezerrel több regisztrált gazdasági társaság volt 2011. évhez képest.[1]