MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

„…a törvényelőkészítésben ez a kreativitás ritka kincs.”

- Beszélgetés dr. Madarász Gabriella bírónővel -

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának

Jelentése

az OBH 1439/2009. számú ügyben

 

Az Eötvös Károly Intézet a honlapján közzétette az igazságszolgáltatás nyilvánossága - különös tekintettel a bírósági tárgyalások nyilvánossága - körében lefolytatott vizsgálatának tanulmányi összegzését.

 

Kik azok a jogi asszisztensek?
 

EGY FÉLREVEZETŐ HIVATKOZÁSRÓL
 
 
Fleck Zoltán egyik sűrűn hangoztatott - és a média által igen felkapott - tétele, hogy míg külföldön a bírósági tévedéseknek van "következménye", addig nálunk nincs; a hibákkal a bírói apparátus úgymond nem néz szembe. Ennek illusztrálására többször is hivatkozik külföldi, többek között belgiumi példára, konkrétan a Doutrox ügyre. Nézzük hogyan: