MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának

Jelentése

az OBH 1439/2009. számú ügyben

 

Az Eötvös Károly Intézet a honlapján közzétette az igazságszolgáltatás nyilvánossága - különös tekintettel a bírósági tárgyalások nyilvánossága - körében lefolytatott vizsgálatának tanulmányi összegzését.

 

Kik azok a jogi asszisztensek?
 

EGY FÉLREVEZETŐ HIVATKOZÁSRÓL
 
 
Fleck Zoltán egyik sűrűn hangoztatott - és a média által igen felkapott - tétele, hogy míg külföldön a bírósági tévedéseknek van "következménye", addig nálunk nincs; a hibákkal a bírói apparátus úgymond nem néz szembe. Ennek illusztrálására többször is hivatkozik külföldi, többek között belgiumi példára, konkrétan a Doutrox ügyre. Nézzük hogyan:
 

Örülök a Magyar Bírói Egyesület honlapjának. Hogy ti. Van, és így írható rá cikk, tanulmány és más efféle szellemi termék.

Miután dr. Ujkery Csaba úr Gondolatok a magyar bírák érdekképviseletének helyzetéről című dolgozata (cikkek, tanulmányok rovatban) jelentős mértékben dr. Uttó György Az összbírói érdekek szolgálatában című számvetését bírálja, illendő és etikus, hogy a beszámoló is kapjon fórumot.