MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) Országos Választmánya, támaszkodva tagjai véleményére, megállapította, hogy a magyar bírói bérek mind nemzetközi, mind hazai szinten indokolatlanul alacsonyak. Annak ellenére, hogy a magyar bíróságok teljesítménye az utóbbi években folyamatosan javulva Európa élvonalába került, a bírák illetménye az Európai Unió tagállamai között évek óta méltatlanul az utolsó helyen áll.

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) elnökségi ülésén áttekintette az egyesület helyzetét, kapcsolatrendszerét, az egyesület előtt álló feladatokat.

 

A magyar közigazgatási bíráskodás rendszerváltozás utáni újraindulását követően szinte azonnal, 1993-ban alakult meg a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete (MKBE). Az elmúlt 25 évben a magas szintű szakmai munka elősegítése mellett folyamatosan figyelemmel kísérte és segítette a közigazgatási bíráskodás szervezeti átalakulásait.

2018 május 28-án a bírósági szervezet jövőjéről kerekasztal beszélgetésre hívta az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Magyar Bírói Egyesület elnökét, a választmány bírósági vezető tagjait, illetve más bírósági vezetőket.

A Kúria elemezte a gyerektartás összegéről szóló ítélkezési gyakorlatot és arra jutott, a gyerektartási perek felgyorsítása érdekében a bíróságok elfogadhatnak köztudomású tényeket, mint például a kiskorú gyermek alapszükségletének havi összege vagy a regionális munkaerő-helyzet – mondta Makai Katalin tanácselnök, a joggyakorlat-elemzést végző csoport vezetője az MTI-nek. 

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.537/2017. számú jelentős ügyben 2018 április 6-án hozott határozatáról: a védői pozíció nem jelenthet mentesülést a hamis tanúzás jogkövetkezményei alól. A büntethetőséget kizáró rendelkezés értelemszerűen a büntetőeljárásban bűncselekmény elkövetésével vádolt, az eljárási jogokat gyakorló terheltre vonatkozik, de a védőt nem illeti meg.