MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

2022.június 20. napján dr. Varga Judit igazságügyi miniszter hivatalában fogadta a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) tisztségviselőit. A miniszter kezdeményezésére létrejött találkozón a meghívó oldalán részt vett dr. Répássy Róbert parlamenti államtitkár, míg a MABIE-t dr. Oltai Judit elnök, dr. Vajda Edit és dr. Kozlovszky Ágnes alelnökök, valamint dr. Szabó Sándor főtitkár képviselte a MABIE Országos Választmánya felhatalmazása alapján.

Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke a lentebb olvasható indítványával megtámadta az Alkotmánybíróság előtt a Bírák Etikai Kódexét, amelyet az Országos Bírói Tanács (továbbiakban OBT) alkotott meg és fogadott el a 16/2022. (III.02.) OBT határozattal, hatályba lépését 2022. július 15. napjában határozva meg. 

"Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Fővárosi Törvényszéken elrendelt igazgatási célvizsgálattal kapcsolatban arról tájékoztatta az Országos Bírói Tanácsot, hogy a vizsgálati anyagot a tartalmára tekintettel korlátozott terjesztésűvé minősítette és a minősített adatra hivatkozással a tájékoztatást megtagadta." (Idézet az Országos Bírói Tanács 2022. június 13-án megtartott üléséről készült összefoglalóból)

Két debreceni kollégánk ismét elvitt egy nagyobb segélycsomagot Beregsurányba 2022. május 27. napján és átadta a Magyar Református Szeretetszolgálat képviselőjének, aki tovább szállíttatta Kárpátaljára a menekültek ellátására. A háborúnak sajnos nincsen vége. A segítségünkre továbbra is szükség van. Kérünk minden kollégát, hogy hordozza a szívében ezt az ügyet és lehetőségeihez mérten járuljon hozzá a gyűjtéshez. Szeretettel ajánljuk a kollégák figyelmében a május 27. napi beszámolót és fotókat.

A Magyar Bírói Egyesület Alapszabályban rögzített célja, hogy a bírói igazgatási és önkormányzati testületek hatékony és demokratikus működését támogassa. Céljai megvalósítása érdekében fellép a bírák személyét támadó megnyilvánulásokkal szemben. Abban az esetben azonban, amikor az érintett bíró ezt a védelmet bírósági úton veszi igénybe, korábbi gyakorlatának megfelelően az Egyesület az eljárás eredményéről ad tájékoztatást. Erre szolgáltat példát 2019. szeptember 27-i közleményünk.

Dr. Hilbert Edit bírót, elsődlegesen az OBT tagsága miatt ért támadások kapcsán született ítélet alapján megjelent helyreigazítást változtatás nélkül közöljük. Reményeink szerint a bírósági szervezet és a bírói önigazgatás szomorú időszaka zárult le ezzel.

A Magyar Nemzet helyreigazítást tartalmazó közleménye ezen a linken érhető el.

 

Az Országos Bírói Tanács 2022. május 2. napján ülést tartott, amelyen a 103/2021. (XII. 1.) és a 13/2013. (II. 12.) OBT határozat alapelvei szem előtt tartásával döntött a Juhász Andor-díjak adományozásáról. Az OBH elnökének előterjesztése alapján 4 bírót Juhász Andor-díj arany, 16 bírót Juhász Andor-díj ezüst, 1 bírót posztumusz Juhász Andor-díj ezüst, míg 21 igazságügyi alkalmazottat Juhász Andor-díj bronz fokozatában részesített.

Az Országos Bírói Tanács döntött továbbá a címzetes kúriai, címzetes táblabírói és a címzetes törvényszéki bírói, főtanácsos, a tanácsosi és a főtanácsosi címek adományozásáról és ezeken kívül a Bírósági Szolgálatért Oklevélben részesítettek személyéről.

Kollégáinknak szeretettel gratulálunk!

A díjazottak névsora és az OBT közleménye a https://orszagosbiroitanacs.hu/dijak-2022/ oldalon található meg.