MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A 46.SZ/2020. (IV.1) határozat alapján a korábbi,43.SZ/2020 (III.27) OBHE határozat 1. és 2. pontja-amely a a rendkívüli ítélkezési szünet során ellátandó bírósági igazgatási és ügyintézési feladatokról, valamint a rendkívüli ítélkezési szünet során a peres és peren kívüli ügyekben történő feladatellátásról rendelkezett- hatályát veszti.

A Magyar Bírói Egyesület a COVID-19 fertőzés miatti veszélyhelyzetben meghozott és mindenkire irányadó jogi normák hátterének és tartalmának könnyebb megértését elősegítendő, összegyűjtötte, illetve alább bemutatja a szomszédos országokban a rendkívüli állapot esetére irányadó szabályozások alapelveit (a Szerb Köztársaság és a Ukrajna kivételével).

Az elemzést a Képviselői Információs Szolgálat készítette az országgyűlési képviselők tájékoztatásának céljából 2016-ban.

Teljes terjedelemben az alábbi webhelyen olvasható: https://www.parlament.hu/documents/10181/709209/8_Rendkivuli_allapot_kormanyjogkorok_EU.pdf/916ffa9d-7d86-48fa-a2a0-277da6190198

Az összeállítás kiegészült a magyarországi különleges jogrendre vonatkozó szabályozással, ezen belül is a veszélyhelyzetre vonatkozó rendelkezések bemutatásával, amely az anyag végén olvasható.

Megjelent a Kormány 57/2020. (III.23.) rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről.

A Kormány képviseletében dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes benyújtotta a koronavírus elleni védekezésről szóló, T/9790 számú törvényjavaslatot, mellyel határozatlan időre meghosszabbítanák a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetet.

A Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.)

rendkívüli ítélkezési szünetről rendelkezik 2020. március 15. napjától.

2020. március 14. napján megjelent a Magyar Közlöny 42. száma, mely a mellékletben olvasható.