MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Az Országos Bírói Tanács a 2020. január 8. napján megtartott ülésén döntött a Budapest területén működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú és a Kúria mellett eljáró másodfokú szolgálati bíróság tagjainak kinevezéséről. Az újonnan kinevezett 34 elsőfokú és 5 másodfokú szolgálati bíró 2020. február 6. napján az Országos Bírósági Hivatal aulájában ünnepélyes keretek között vehette át megbízólevelét.  Az eseményen dr. Vasvári Csaba, az Országos Bírói Tanács elnöke mondott köszöntőt.
 
Beszédét az alábbiakban teljes terjedelemben közöljük:

Az utóbbi napok bírósági szervezetet, a bírósági ítéletek végrehajtását érintő megszólalásai, döntései kapcsán a MABIE az igazságszolgáltatás fundamentumaira kíván rámutatni: a római jogból származó alapvetésre, az Alaptörvényre és sarkalatos törvényre, az Alkotmánybíróság által lefektetett elvekre.

Kollégáink szíves figyelmében ajánljuk a következő, 2020. január 27-28. napján megrendezett öröklési jogi és családi jogi témájú konferenciát, melynek a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Közjegyzők Háza (1087 Budapest,  Stróbl. Alajos u. 3/b) ad otthont. A szeminárium angol nyelvű, részletes programja és a jelentkezési lap az alábbiakban található meg.