MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara „Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban projekt” keretében konferenciát szervez. A konferencián a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

A rendezvényt 2017. december 12. (kedd) 16:00 órakor tartják a Kari Társalgóban (Szeged, Tisza Lajos krt. 54., III. emelet)

Az Alkotmánybíróság tanácsa elutasította a Pécsi Ítélőtábla Gf.V.40.033/2014/15. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben az indítványozó megszerezte egy bányatelken a bányászati tevékenység gyakorlásának a jogát. Egy évvel később a bányatelken egy autópálya nyomvonalát fektették le, és építettek az autópálya fölött egy átjárót, valamint egy mellékutat, amely az átjáróhoz vezetett.

Az Alkotmánybíróság tanácsa elutasította a Kúria Bfv.I.1799/2016/30. sorszámú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az indítványozó előadta, hogy az Alkotmánybíróság – indítványának megfelelően – megsemmisítette a Kúria korábbi ítéletét, ugyanakkor a Kúria az új felülvizsgálati eljárásban a korábban megsemmisített ítéletével annak rendelkező részében mindenben megegyező ítéletet hozott, amely számtalan körülmény miatt alaptörvény-ellenes.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) 2017. december 4-5. között, idén második alkalommal tartott nemzetközi tematikus konferenciát a bírósági közvetítők szakmai továbbképzésének részeként a Magyar Igazságügyi Akadémián. 

Az Alkotmánybíróság rögzítette azt is, hogy alaptörvény-ellenesség nemcsak a jogalkotással, hanem a visszaható hatályú szabályalkalmazással összefüggésben is felvethető, ha a jogviszony vagy a jogvita létrejöttekor még nem létező vagy nem hatályos előírás alapján bírálnak el egy ügyet.