MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A Legfelsőbb Bíróság által korábban, a sajtó képviselői részére kiadott, a Kúria épületébe történő belépésre jogosító igazolványok 2018. március 31-ig érvényesek, újak kiadására nem kerül sor.

A jogerős ítélet elutasította a felperesek keresetét, amely a Ptk. 349. § (1) és (3) bekezdései, valamint a 339. § (1) bekezdése alapján bírósági jogkörben okozott kár megtérítése címén 15.519.535.000 forint megfizetésére irányult.

A peres ügyek több mint felét bonyolító járásbíróságokon civilisztikai ügyszakban tízből kilenc ügy első fokon jogerőre emelkedett 2017-ben.

Az ügy tárgya: 

A Kúria Pfv.IV.21.438/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adatok kiadása)

Varsó elutasítja a lengyel bírósági reform kapcsán megfogalmazott brüsszeli fenntartásokat, de kész az Európai Bizottsággal együtt kiértékelni a változások hatását - áll a levélben, amelyet a lengyel kormány kedden továbbított Brüsszelbe.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke törvényi kötelezettségének eleget téve elkészítette a 2017. I. félévről szóló beszámolóját, mely a bíróságok központi honlapján olvasható. A dokumentum részletes tájékoztatást ad a bíróságok általános helyzetéről és 2017 I. félévének eredményeiről.