MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A Magyar Bírói Egyesület választmányi tagjainak 2018. október 14-i ülése állást foglalt az Országos Bírói Tanács póttagjainak választási eljárásával, illetve az elnöki értekezlet nyilatkozatával kapcsolatban.

Nem megszokott, hogy a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) ugyanazon kérdésben többször is nyilvánosságra hozza álláspontját és még felhívás kibocsátására is kényszerül. Most az egyik parlamenti párt önkormányzati képviselője által megjelentetett, az igazságszolgáltatás méltóságát súlyosan sértő, „apróhirdetés" formájában közzétett sajtómegnyilvánulás miatt szükséges reagálni.

A MABIE nem hagyhatja szó nélkül, hogy az Alaptörvényben deklarált jogállamiság és hatalommegosztás elvét figyelmen kívül hagyó, a bírákat és a bírói kart indokolatlanul sértő, megbélyegző, a bírói függetlenséget megkérdőjelező politikusi megnyilvánulások tendenciózusakká váltak és elszaporodtak. A MABIE ezeket kifogásoló nyilatkozatát követő parlamenti vitában sem jutott nyugvópontra a bírákkal kapcsolatban megfogalmazott kirekesztő vélemény és nem kívánt irányba tovább gyűrűztek az igazságszolgáltatást érintően felkorbácsolt hullámok. Ráadásul azóta mindennapos, hogy különböző sajtóorgánumok saját játszóterüknek tekintik az igazságszolgáltatást.

A médián keresztül nemtelen és alaptalan támadások célpontjaivá váltak az ítélkező bírák, akik a jogszabályok és hivatali esküjük szerint, de hivatásukhoz nem méltó anyagi elismerés mellett teljesítik feladataikat. Ez a jelenség alkalmas a Magyar Állam alappillérének, az igazságszolgáltatás zavartalan működésének az aláásására és a bíróságokba vetett bizalom további rombolására is.

A jogállamiság értékeinek és intézményeinek védelme érdekében a bírák a maguk területén mindent megtesznek és ezt várják a törvényhozó és a végrehajtó hatalom meghatározó szereplőitől, de a sajtótól is. A bírák zavartalan munkavégzésének biztosítása és a helyzet javítása érdekében a MABIE Elnöksége rendkívüli ülést tart és a bírói kar védelme érdekében minden törvényes fellépési lehetőséget megfontol.

MABIE

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) sajnálattal tapasztalta, hogy az elmúlt napokban a jogállamiság kereteit feszegető, a bírói függetlenséget megkérdőjelező, a bírákat és a bírói kart indokolatlanul sértő kijelentések, illetve vélemények láttak napvilágot mértékadó politikusok nyilatkozataiban.

Ezek a gyakran megalázó, kirekesztő és elfogult kijelentések alkalmasak az igazságszolgáltatás függetlenségének csorbítására, a bíró karban félelem keltésére és sértik az Alaptörvény 26. cikkében deklarált alapelvet.

A MABIE alapszabályában írt kötelezettségének eleget téve mindig fellépett a bíróságokat, bírákat ért alaptalan támadásokkal szemben, különösen akkor, ha azok nyíltan és közvetlenül az igazságszolgáltatást érintették.

A MABIE ezért felhívja a törvényhozó és a végrehajtó hatalom meghatározó szereplőit, hogy jogállamiság védelme érdekében mindenkor határozottan lépjenek fel, és az egyesülettel egyetértve határolódjanak el az igazságszolgáltatás függetlenségét sértő kijelentésektől.

ÁLLÁSFOGLALÁS

A 14/2017. (X.31.) IM rendelet 2017. november 1-jei hatállyal módosította a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III.4) KIM rendeletet.

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) – támogatva a pályázatok elbírálásának objektív szempontokra épülő szabályozását – már 2013-ban módosító javaslat előterjesztésével kezdeményezte a KIM rendelet megváltoztatását, annak érdekében, hogy a bíróságról pályázók ne kerüljenek hátrányosabb helyzetbe a más területeken dolgozó jogászokkal szemben, illetve azért, hogy a pályázatok értékelése során nagyobb hangsúlyt kapjanak a bírói hivatás ellátásához nélkülözhetetlen kompetenciák.

Nemzetközi Bírói Egyesület

Közlemény

A jogállamiság vége Törökországban

A Nemzetközi Bírói Egyesület aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Törökországban a már jelenleg is a végrehajtó hatalom befolyása alatt álló bírói kar totálisan elveszti függetlenségét. A Velencei Bizottság alátámasztja az Európai Bírói Egyesület félelmeit.

A Magyar Bírói Egyesület elnökségi ülésén az egyesület elnöke beszámolt az elnökségnek a legutóbbi választmányi ülés óta eltelt időszak eseményeiről, majd a BÉSZT tagjai tájékoztatták az elnökség tagjait az igazságügyi életpálya modell kidolgozásának állásáról. Az elnökség akként foglalt állást, hogy a bírói illetmények emelése elkerülhetetlen.