MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

 

Dr. Oltai Judit Zsófia - elnök

1991-ben végzett a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem (ma Pécsi Tudományegyetem) Állam- és jogtudományi karán, cum laude minősítéssel. Azonnal a bíróságon helyezkedett el, ahol 1993. november 30-ig fogalmazóként, majd titkárként dolgozott. Bírói kinevezésétől, 1994. január 1. napjától a mai napig folyamatosan büntető ügyszakban ítélkezik, kezdetben a Komlói, majd a Pécsi Városi Bíróságon, 2004. szeptember 1-től a Baranya Megyei Bíróságon (ma Pécsi Törvényszék). 2009-ben tanácselnöki kinevezést kapott. A Magyar Bírói Egyesületnek 2000, az Országos Választmánynak 2012 évtől, az Országos Elnökségnek 2015-től tagja. 2018. december 1. napján az Országos Választmány a Magyar Bírói Egyesület elnökévé választotta.

 

Dr. Vajda Edit - alelnök

A szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1990-ben végzett. A Szegedi Városi Bíróságon fogalmazó, majd 1992-től büntető ügyszakos bíró. A Győri Városi Bíróság bírája volt 2001-2005 között, ezt követően a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróságon (Győri Törvényszék) dolgozott 2012-ig. 2012. március 15.-től a Győri Ítélőtábla előadó bírája. 2007-2012. a Bírósági Dolgozók Szakszervezete Győr-Moson-Sopron Megyei alapszervezetének titkára volt. 2013 decemberétől a Magyar Bírói Egyesület elnökségének tagja, 2018 decemberétől alelnöke.
2005-2009. Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Tanszék büntetőeljárási jog tantárgyból óraadó és államvizsga bizottsági tagja volt és a mai napig a Széchenyi István Egyetem mellett működő Batthyányi Lajos Jogász Szakkollégium oktatója, TDK témavezetője. A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2017. szeptember 4.-én „Pro Facultate” plakettjét adományozta neki a joghallgatók gyakorlati képzése és tehetséggondozása területén végzett munkájáért.
Német jogi szaknyelvi oklevelet, illetve diplomát szerzett 1998/1999. évben az OITH és a Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. által szervezett német nyelvű EU jogi tanfolyamán, majd a Széchenyi István Egyetem Állam – és Jogtudományi Karának Német Jogi Centruma által 2016-2018. között szervezett német jogi szaknyelvi képzésén. 1996 és 2012 között 15 alkalommal vett részt Németországban és Ausztriában különböző nemzetközi büntetőjogi és büntető eljárásjogi konferenciákon, illetőleg tartott előadást.
2013-2018 között Jogi Szakvizsgabizottság és több szakmai egyesület tagja. 2007 – 2016 között a Magyar Bírói Akadémián, majd a Magyar Igazságügyi Akadémián rendszeresen oktatott a gazdasági bűncselekmények, a vagyoni kényszerintézkedések, nemzetközi bűnügyi együttműködés témaköreiben, 2017. június 1-től új Be. Coos Pace elektronikus tananyag író és a központi regionális képzésben oktató bíró.

Dr. Szabó Sándor - főtitkár

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1984-ben végzett, majd az ELTE keretében 1999-ben európa jogi szakjogász másoddiplomát szerzett. A Kaposvári, majd a Szombathelyi Városi Bíróságon fogalmazó, büntető ügyszakos bíró (1986-1990). Ezután 1992-ig a Sárvári Városi Bíróság elnöke, majd a Szombathelyi Városi Bíróság elnöke és büntető ügyszakos bírája 2014 októberéig. 15 éven át nemzetközi tréner, illetve uniós szaktanácsadó bíró. 1990-től 1994-ig a rendszerváltás utáni első Országos Bírói Tanács tagja és jegyzője. 2003 óta a Jogi Szakvizsgabizottság és több szakmai egyesület tagja, továbbá 2008 decemberétől a Magyar Bírói Egyesület főtitkára. A Széchenyi Egyetemen, Győrben címzetes egyetemi docens, míg az 1998-2014-ig terjedőidőszakban a Nyugat-Magyarországi Egyetem és jogelődjei egyetemi adjunktusa, volt intézetigazgató, tanszékvezető. 2010-ben a PhD doktori eljárásban summa cum laude szigorlatot tett. Több jogi szakkönyv, tankönyv, tudományos cikk szerzője.