MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Dr. Makai Lajos

1981-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán. 1981. április 1. napjától a Marcali Városi Bíróságon fogalmazó, majd a szakvizsga letételét követően 1983. december 1- től ugyanitt büntető bíró. 1989-1991 között a Kaposvári Városi Bíróság büntetőbírája, 1991-től a Somogy Megyei Bíróságon megyei bírósági bíró.

A megyei bíróságon többnyire másodfokú tanácsban ítélkezett de rendszeresen tárgyalt elsőfokú ügyeket is. 1992. április 1-től 1996. december 31-ig ellátta a büntetés-végrehajtási bírói feladatokat is. 1997. január 1. napjától megbízással, majd 1998. március 15- től kinevezéssel a Somogy Megyei Bíróság Büntető Kollégiumának vezetője.

2003. április 1- től a Pécsi Ítélőtábla Büntető Kollégiumvezetője. 1997-től a jogi szakvizsga-bizottság cenzora, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Igazságügyi Ügyintéző Főiskolai Szakán a büntetés-végrehajtási jog tantárgyat oktatja, a Büntetőeljárásjogi Tanszéken gyakorlati órát tart és vizsgáztat. Tagja a büntetőjogi záróvizsga bizottságnak. Részt vesz az Ítélőtáblai Határozatok szerkesztőbizottságának munkájában, és főszerkesztője Bűnügyi Szemle szakfolyóiratnak. Publikációi többnyire büntető-eljárásjogi témákból a Magyar Jogban, a Rendészeti Szemlében illetve a Bírák lapjában, továbbá több emlékkönyvben jelentek meg.

1998-tól kezdődően Ausztriában és Németországban számos konferencián és szemináriumon tartott szakmai előadást, a Német Bíróakadémia állandó meghívott előadója. 1983-ban Miniszteri Dicséret, 2008-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült. A Magyar Bírói Egyesület elnökségének 1993 óta tagja, 2003 és 2007 között az egyesület alelnöke volt. A Magyar Bírói Egyesület választmánya 2008. decemberében az egyesület elnökévé választotta, majd 2013. november 29-én újraválasztotta.

Dr. Tőzsér Lajos

Az Egri Törvényszék Polgári Kollégiumának kollégiumvezetője. Az Országos Választmány 2013. november 29-én alelnökké választotta.

Dr. Domonyai Alexa

A Kúria bírája. Az Országos Választmány 2013. november 29-én alelnökké választotta.

Dr. Szabó Sándor

1984-ben végzett a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1984. április 1. napjától Kaposváron, majd a Szombathelyi Városi Bíróságon fogalmazó. 1986. szeptember 1-től büntető ügyszakos bíró a Szombathelyi Városi Bíróságon.

1990. augusztus 16. napjától 1992. június 14. napjáig a Sárvári Városi Bíróság megbízott elnöke. 1992. június 15. napjától a Szombathelyi Városi Bíróság elnöke, címzetes megyei bírósági bíró. 1991. március 12. napjától 1994.