MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Üdvözöljük honlapunkon!

A korábbi sikerekre alapozva a 2017/2018-as tanévben is folytatódik a jogász hallgatók gyakorlati képzése a Nyíregyházi Törvényszéken.

Az ügy tárgya a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 271. § (2) és (4) bekezdése, a 392-394. §-a, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:549. §-a, az Orosházi Járásbíróság 6.P.20.037/2014/51. számú ítélete és a Gyulai Törvényszék 2.Pf.25.523/2015/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közös költség megfizetése)

Az ügy tárgya a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 461. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (kábítószer mennyiség meghatározása)