MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Üdvözöljük honlapunkon!

Személyiségi jogsértés követett el a Magyar Idők napilap dr. Matusik Tamás, dr. Vasvári Csaba és dr. Vadász Viktor bírók sérelmére. A szeptemberben született jogerős ítéletek szerint a Magyar Idők Kft. 15 napon belül sérelemdíj és perköltség megfizetésére, elégtétel adására, illetve a további jogsértés elkövetésétől tartózkodásra köteles. 

Az OBH elnöke a bírósági intraneten közzétett hír szerint kezdeményezi a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény módosítását. A már elkészített javaslat szövegének közzétételével egyidejűleg egy online kérdőív kitöltésére is buzdítja a bírákat, amely egy-egy kiragadott rendelkezés utólagos véleményezésére ad lehetőséget. Ugyanezt a lehetőséget biztosítja Elnök asszony a korábban, az illetményemeléssel összefüggő törvénymódosítási javaslatával kapcsolatos kérdőívben is.