MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Tisztel Olvasó!

Honlapunk ismételten megkezdve a működését megújuló tartalommal igyekszik minden, az egyesületünket, a bírákat, bíróságokat, az igazságszolgáltatást érintő eseményről, hírről tájékoztatást adni. 

dr. Makai Lajos

a MABIE elnöke

Empirikus módszerekkel vizsgálta a polgári bíráskodást, a tárgyalótermi magatartást és a jogászi viselkedéskultúrát. Nemcsak a bíróságok világában mozgott otthonosan, hiszen kiváló egyetemi oktató és tankönyvíró is volt, aki sohasem rejtette véka alá a véleményét.

Az Országos Bírósági Hivatal 2017. november 27-én nemzetközi munkajogi szemináriumot tart, melynek témája az „Előzetes döntéshozatal és közérdekű bejelentés a munkajogban”, november 28-29. között pedig a Magyar Igazságügyi Akadémián kerül megrendezésre az Európai Munkaügyi Bírák 25. Találkozója. 

Az egyes törvények honvédelmi kérésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat több témakört ölel fel. A bíróságokat a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosítása érinti, melynek célja a jogorvoslati szabályok felülvizsgálata, tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény és, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 2018. január 1-jei dátummal történő hatályba lépésére.