MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Üdvözöljük honlapunkon!

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) 2019. szeptember 30-i kibővített elnökségi ülésén a bírói bérek emeléséről folytatott érdemi párbeszédet az OBH képviselőivel.

Az ország bírái az elmúlt hetekben a bírósági elnökök által összehívott fórumokon ismerhették meg az OBH bírói illetményemelésre kidolgozott koncepcióját. Azt a javaslatot, amelyet az OBH elnöke 2018 decemberében már megküldött az Igazságügyi Minisztériumnak. Örömteli, hogy az OBH elnökének e kérdésben kifejtett aktivitása egybecseng azzal a kormányzati szándékkal, amely dr. Gulyás Gergely és dr. Varga Judit miniszterek nyilatkozatában is megjelent: a bírói illetményemelés nem tűr halasztást.

Személyiségi jogsértés követett el a Magyar Idők napilap dr. Matusik Tamás, dr. Vasvári Csaba és dr. Vadász Viktor bírók sérelmére. A szeptemberben született jogerős ítéletek szerint a Magyar Idők Kft. 15 napon belül sérelemdíj és perköltség megfizetésére, elégtétel adására, illetve a további jogsértés elkövetésétől tartózkodásra köteles.