MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Üdvözöljük honlapunkon!

„Kihívások és kísértések – A digitalizáció hatása a foglalkoztatásra és a munkaviszony jogi környezetére” címmel rendez konferenciát az ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, a Friedrich Ebert Stiftung Budapest Irodájának támogatásával.

A rendezvényen felszólalt Trócsányi László igazságügyi miniszter, aki szerint a kormányzati ciklus végén elmondható, hogy a magyar jogrendszer alapjaiban megváltozott: megújultak az anyagi és eljárásjogi kódexek.

Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről és az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslatokat hamarosan elkezdi tárgyalni az Országgyűlés.

A Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény második kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat a nemzetközi vonatkozású büntetőeljárások több lényeges pontját érintik.