MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Tisztel Olvasó!

Honlapunk ismételten megkezdve a működését megújuló tartalommal igyekszik minden, az egyesületünket, a bírákat, bíróságokat, az igazságszolgáltatást érintő eseményről, hírről tájékoztatást adni. 

dr. Makai Lajos

a MABIE elnöke

A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat az új Pp. mellett a Kp.-t, a Vht.-t és az Sztv.-t is érinti

A korábbi sikerekre alapozva a 2017/2018-as tanévben is folytatódik a jogász hallgatók gyakorlati képzése a Nyíregyházi Törvényszéken.

Az ügy tárgya a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 271. § (2) és (4) bekezdése, a 392-394. §-a, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:549. §-a, az Orosházi Járásbíróság 6.P.20.037/2014/51. számú ítélete és a Gyulai Törvényszék 2.Pf.25.523/2015/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közös költség megfizetése)