MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Üdvözöljük honlapunkon!

Az ügy tárgya a Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.289/2014/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz.

A súlyosítási tilalom megsértését jelenti, ha a terhelt terhére bejelentett fellebbezés hiányában a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által alkalmazott büntetés számát meghaladóan további büntetést szab ki.
Az ítélet rendelkező részének egyértelműen kell tartalmaznia azt, hogy a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által alkalmazott joghátrányokat nem érintve, azok mellett alkalmaz további szankciót

A perújítással megtámadott határozat hatályon kívül helyezése esetén az újabb ítéletben a bíróságnak a Be. ítéletre vonatkozó szabályait maradéktalanul be kell tartania, és ennek megfelelően rendelkeznie kell a bűnösségről, annak megállapítása esetén a jogkövetkezményről, mégpedig maradéktalanul, és az ítélet indokolásának – rövidített indokolás mellett is – tartalmaznia kell az ítéleti tényállást és az alkalmazott jogszabályokat.