MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Üdvözöljük honlapunkon!

A súlyosítási tilalom megsértését jelenti, ha a terhelt terhére bejelentett fellebbezés hiányában a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által alkalmazott büntetés számát meghaladóan további büntetést szab ki.
Az ítélet rendelkező részének egyértelműen kell tartalmaznia azt, hogy a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által alkalmazott joghátrányokat nem érintve, azok mellett alkalmaz további szankciót

A perújítással megtámadott határozat hatályon kívül helyezése esetén az újabb ítéletben a bíróságnak a Be. ítéletre vonatkozó szabályait maradéktalanul be kell tartania, és ennek megfelelően rendelkeznie kell a bűnösségről, annak megállapítása esetén a jogkövetkezményről, mégpedig maradéktalanul, és az ítélet indokolásának – rövidített indokolás mellett is – tartalmaznia kell az ítéleti tényállást és az alkalmazott jogszabályokat.

Az elektronikus küldeményeket kezelő központi bírósági rendszerek üzembiztos működése érdekében az Országos Bírósági Hivatalban 2017. december 29 (péntek) 13:00 órától 2018. január 1. (hétfő) 16:00 óráig karbantartás miatt az elektronikus ügyintézés (beadványok érkeztetése, kiadványok kiküldése) szünetel.

Az Osztrák Bírói Egyesület öt évente rendezi meg a „bírák napját”(Richtertag), amelyen a jogállam és az igazságszolgáltatás kapcsolatával, alapvető kérdéseivel foglalkoznak. Ez évben november 23-24. napjain került megrendezésre az egyesület legjelentősebb eseménye a bécsi Ferstel Palotában „Jogállam – Vissza a jövőbe” címmel. Az egyesület küldöttei mellett teljes létszámban megjelentek a tartományi és a felsőbb bíróságok elnökei, az Osztrák Legfelsőbb bíróság elnöke, az ügyészségek vezetői, valamint a gazdasági és a politikai élet számos képviselője is. A ünnepi rendezvényen meghívottként részt Makai Lajos a Magyar Bírói Egyesület elnöke is.

A képen (balról jobbra) Werner Zinkl az Osztrák Bírói Egyesület leköszönő, Sabine Matejka újonnan megválasztott elnöke és Wolfgang Brandstetter kancellárhelyettes, igazságügyi miniszter