MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Üdvözöljük honlapunkon!

A Székesfehérvári Törvényszék bírói kara, valamint az ügyszakba beosztott titkárok és fogalmazók folyamatosan készülnek az új Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 2018. január 1-i hatályba lépésével bekövetkező változásokra. 2017. november 23-ától heti rendszerességgel, a törvényszék kollégiumvezető-helyettese, dr. Zsitva Ágnes által vezetett kiscsoportos szakmai értekezletek keretében vitatják meg a kollégák az új jogszabály alkalmazásával kapcsolatos, várhatóan felmerülő gyakorlati problémákat, valamint mélyítik el ismereteiket.

http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/news/img_7094.jpgZsitva Ágnes

A Miskolci Törvényszék kiemelt jelentőségű feladatának tekinti a bíróság történeti emlékeinek ápolását, az előttünk járó nagy tekintélyű bírák emlékének megőrzését és mindezek bemutatását. Fontosnak tartja, hogy széles körben ismerté váljék a bírói pálya egykori kiemelkedő képviselőinek munkássága, ezáltal a nagy elődök szellemi hagyatéka valamennyiünk számára példaként szolgáljon, közös örökséggé váljon. E cél megvalósításának állomása 2017. évben a néhai tanácsvezető bíró, dr. Csillám István emlékére szervezett „dr. Csillám István emlékév” programsorozat volt.

http://minap.hu/sites/default/files/styles/cikk_k_p_2/public/2017-12/xdrcsillam_istvan_emlekev_miskolci_torvenyszek_171214_tm_2.jpg,qitok=YzQhbgfG.pagespeed.ic.nDkHA5o4fY.jpg

 

Elismeréseket adott át az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a Mailáth György országbíró emlékére meghirdetett pályázat nyerteseinek. A májusban 4 szekcióban - polgári jogi, büntetőjogi, közigazgatási-munkaügyi és európai jogi, valamint bírósági általános igazgatási - kiírt felhívásra 60-an jelentkeztek.