MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Frissítés: A tájékoztató elkészültét követően, de annak megjelenése előtt a Népszava hírportálon a témában cikk jelent meg, amely forrásként több helyen a MABIE-ra hivatkozik. Az egyesület részéről a hírportál részére senki nem adott nyilatkozatot, ezért a MABIE elnöke megteszi a szükséges lépéseket a portál felé.

A Népszava szerkesztősége időközben eleget tett a MABIE helyreigazítási kérelmének és korrigálta a cikket.

A 2018. december 1. napján történt tisztújítást követően a MABIE az alapszabályában foglalt kötelezettségeinek eleget téve - higgadt, tárgyilagos kommunikáció mellett - kölcsönös és érdemi együttműködésre törekedve az Országos Bírósági Hivatallal és a bíróságok vezetőivel felvette a kapcsolatot az OBH Elnökével és az igazgatási vezetőkkel.

Megkereste a MIA igazgatóját is, kérve, hogy a 2009. július 1. napján, az OITH Hiavatalvezetője és a MABIE elnöke által aláírt, határozatlan időre szóló székhelyhasználati megállapodás értelmében biztosítsa a nekünk kijelölt helyiség használatát, illetve tegye lehetővé, hogy a soron következő elnökségi, majd országos választmányi ülést áprilisban megtartsuk az Akadémián. A szerződés alapján a második emeleten lévő Csemegi Károly terem volt a MABIE irodája, de ismeretlen okból a két éve történt felújítást követően nem volt lehetőség használni a helyiséget, ezt követően a terem ruhatárként került hasznosításra.

A MIA igazgatója az OBH elnökéhez továbbította a megkeresést, majd az OBH Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok Főosztályának vezetője, dr. Lacza Krisztián 2019. február 11. napi keltezéssel felmondó nyilatkozatot küldött. A levél tartalma szerint a MIA megnövekedett létszáma és feladatai folytán nem tudnak termet biztosítani a MABIE rendezvényeinek, ezért 2019. február 26. napjával – mindössze 15 napos felmondási időt biztosítva – felmondta a helyiséghasználati megállapodást.

Ez a lépés sajnálatos módon betetőzni látszik azt az utóbbi időben jól érezhető folyamatot, amely célja a MABIE működésének ellehetetlenítése.

A bejegyzett székhelyet évek óta nem használhatja az egyesület a napi ügyintézéshez, nem tarthat elnökségi üléseket, választmányt, holott sok éven át zavartalanul megfért a Magyar Bírói Akadémia és a Magyar Igazságügyi Akadémia – mindig sok – rendezvénye, részvevője és dolgozója mellett. Az OBH által nyújtható anyagi támogatás először lecsökkent a (EAJ) nemzetközi egyesületi tagdíj összegére, majd 2018-ban már azt sem kapta meg.

A tisztújítás előtt és közvetlenül utána több törvényszéki elnök demonstratív módon kilépett az egyesületből. E történések ellenére sem léptek ki a bírák az egyesületből, sőt néhány alapszervezetnél jelentősen emelkedett a tagok létszáma, mely azt mutatja, hogy bírótársaink bíznak az egyesületben; reménységgel és szolidaritással figyelik az erőfeszítéseit, melyeket a valamennyiünk helyzetét évekre meghatározó új illetménytörvény megalkotása érdekében tesz az Igazságügyi Minisztériummal megkötött stratégiai megállapodás keretei között.

A MABIE elnöke részt vett minden OBH által kezdeményezett egyeztetésen, ezért továbbra is a leghatározottabban kénytelen visszautasítani azt a minden alapot nélkülöző vádat,amely szerint tevékenysége bármilyen formában veszélyeztetné a bérreform sikerét.

A törvényes működésünket ugyan alapvetően veszélyezteti a helyiséghasználati szerződés felmondása, a MABIE folytatja érdekképviseleti tevékenységét mert a “falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lelkében”.

 

 a MABIE tisztségviselői