MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Ahogyan arról már a MABIE korábban beszámolt, a NAIH 2019. július 17. napján kelt határozatában megállapította, hogy a BKT elnöke az egyesületi tagok adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésének c) pontjában írt célhoz kötöttség elvét megsértve, a 6. cikk alapján jogellenesen kezelteezért a BKT-t 3 millió forintos adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezte. E határozat jelen cikk mellékletében olvasható.