MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A 2019. szeptember 30-án a MABIE bejegyzés alatt álló új székhelyén, a Magyar Jogászegylet tanácskozó termében tartott egyeztetést az OBH-val a két szervezet által kidolgozott életpályamodellekről.

Az egyeztetésen elhangzottak közül lényeges, az egyesületi tagok és a bírák érdeklődésére számot tartó tények és információk az alábbiakban foglalhatók össze:

Az OBH és a Mabie képviselői egyetértettek abban, hogy a bírói illetmény jelentős emelése szükséges, mindkét szervezet szándéka erre irányul, javaslataik ezt célozzák.

A MABIE elnöke ismét hangsúlyozta azonban, hogy az egyesületnek - az Igazságügyi Minisztériumnak a stratégiai partnerség keretei között - előterjesztett javaslatán módosítani, azt visszavonni kizárólag az Országos Választmány jogosult, jelen megbeszélés során ilyen nyilatkozatok megtételére nincs mód.

A megbeszélés során semmilyen konkrét információ nem merült fel arra vonatkozóan, hogy az OBH és a MABIE által kidolgozott, több alternatív javaslat rontja az illetményemelésre vonatkozó döntés elfogadásának esélyeit. Sőt, az OBH képviselői maguk is valószínűsítették, hogy a rendelkezésre álló keretszám ismeretében nem zárható ki, hogy a már benyújtott saját javaslatukat is át kell dolgozniuk, újabb alternatívát felmutatva.

Egyetértés alakult ki abban a kérdésben – ezt a két javaslat egyezően is tartalmazza -, hogy fontos garanciát jelentene, ha a bírói illetményt a nemzetgazdasági átlagkeresethez kötnék.

Az OBH képviselői megindokolták, hogy miért a pályakezdő bírók (az első hét fokozat) esetében látnak 10% pótlékemelést indokoltnak, míg a következő fokozattól annak csak fele, 5% lenne.

A MABIE képviselői ezt vitatva az egyenletes, minden fizetési fokozatban azonos 10%-os emelkedés mellett érveltek. Hangsúlyozták azt is, hogy ennek a korrekciónak a fedezetét részben az OBH javaslatában eltúlzottnak ítélhető, a kezdőbírói illetményalap akár a 220%-áig is terjedő ún. vezetői pótlék arányos mérsékléséből látják előteremthetőnek.

Az OBH képviselői lehetőséget láttak arra, hogy a MABIE javaslatából a képzettségi pótlékra, illetve az idegennyelv-ismereti pótlékra vonatkozó részt saját javaslatukba beépítsék. Megjegyezték azonban, hogy ennek kormányzati támogatására csekély esélyt látnak, mert a köztisztviselői bérrendezésnél ezzel ellentétes folyamat volt, a pótlékok kivezetése történt meg.  

Az OBH képviselői kitértek arra is, hogy az ügyészi illetményrendezés kezdetére, 2018. szeptember 1-ig visszamenőleges bérrendezésre nem látnak reális lehetőséget.

Ez a visszamenőleges korrekció azonban a MABIE javaslatának fontos eleme, melyet továbbra is fenntart. Semmivel nem volt indokolható az ügyészi és bírói illetmény szétválása, a helyzet utólagos rendezése feltétlenül indokolt.

A résztvevők között azonban egyetértés alakult ki abban, hogy a rendelkezésre álló keret ismeretének hiányában megalapozottan nem tehető olyan állítás, miszerint bármely igény eltúlzott lenne.

Semmilyen garancia nincs ugyanis arra, hogy bármelyik, vagy akár a közösen kialakított javaslatot a döntéshozó változtatás nélkül elfogadja. Olyan konkrét információ sem áll rendelkezésre, hogy az Igazságügyi Minisztériumban kizárólag közösen előterjesztett javaslatot várnának el.

A MABIE hangsúlyosan képviselte a már több nyilatkozatában is kifejtett és fenntartott álláspontját: az egyes részleteiben eltérő javaslatok nem képezhetik az illetményemelés akadályát, hiszen azok célja, iránya közös: a bírói hivatás méltóságának és a felelősség súlyának megfelelő, függetlenségét biztosító, a bírók teljesítményét tükröző javadalmazás elérése.

Ennek elérése érdekében a továbbiakban is minden rendelkezésre álló eszközt felhasznál, javaslatainak elfogadása érdekében párbeszédet folytat az Igazságügyi Minisztériummal és az OBH-val is.