MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Amint ezt a Magyar Bírói Egyesület is már hosszú idő óta hangsúlyozza, a megfelelő mértékű bírói illetmény a bírói függetlenség alappillére. Célunk, hogy a bírák olyan illetményben részesüljenek, amely összhangban áll az általuk ellátott feladatok jelentőségével.

A MABIE üdvözli a bírói illetményemelés javaslatát, azonban annak hiányosságaira is rá kell mutatnia. A tervezet az ítélkező bírót az igazgatási vezetőkhöz képest aránytalanul háttérbe szorítja, számukra az elvárt és megérdemelt béremelést egyelőre nem biztosítja.

Az illetményemelés messze nem éri el azt a kitűzött célt, hogy a bírói fizetéseket az Európai Unió más tagországainak bírái fizetéséhez felzárkóztassa.

A megkezdett munkát folytatni kell, mivel a magyar bíró is európai bíró. Az ítélkező bíró megerősítése az egyéni bírói függetlenség garanciája, amely valamennyi állampolgár érdeke. A gyors és hatékony ügyintézés alapfeltétele nem csak a technikai környezet fejlesztése, hanem főként maga a megbecsült, független és pártatlan bíró.

Igen pozitív, hogy az elkövetkezendő évekre is kész a terv a további béremelésre és bizakodunk abban, hogy a fent vázolt jogos elvárások teljesülnek.

MABIE