A MABIE Alapszabálya szerint az Egyesület céljai között szerepel a bírói igazgatási és önkormányzati testületek hatékony és demokratikus működésének támogatása, fejlesztése. A MABIE üdvözli az Országos Bírósági Hivatal Elnökének a törvényszéki elnökökhöz 2019. december 20-án intézett levelében foglalt azon törekvését, hogy a bírói önigazgatás legfontosabb tényezője, az OBT működését támogatva intézkedett a póttagválasztó összbírói, illetve küldöttértekezlet megtartása iránt.

A küldöttek, illetve póttagok megválasztásának küszöbén a MABIE fontosnak tartja kinyilvánítani, hogy az OBT teljes létszámra való kiegészüléséhez vezető folyamatot az Egyesület a maga eszközeivel a legmesszemenőbbekig támogatja. Meggyőződésünk, hogy bírótársaink a legalkalmasabb küldötteket választják meg, akik közül megválasztott tagok az Országos Bírói Tanácsba újonnan bekerülve a feladat iránti  elhivatottsággal fognak tevékenykedni a teljes bírói kar és ily módon az egész magyar igazságszolgáltatás érdekében.

Éppen ezért kérünk minden, a Bszi-ben foglalt feltételeknek megfelelő bírótársunkat, aki hosszú távra is felelősséggel tudja vállalni az OBT tevékenységében való részvétel megtisztelő feladatát, hogy vállaljon küldöttjelöltséget, állítsa tehetségét, tettre készségét a bírói szervezet önigazgatásának szolgálatába és legyen aktív tagja a testületnek!

( Az OBT tag-és póttagválasztó küldöttgyűlés lebonyolításának szabályait az OBT SZMSZ-e tartalmazza, ennek melléklete a jelölést elfogadó nyilatkozat. Ez letölthető az orszagosbiroitanacs.hu oldalról, vagy megtalálható az ide csatolt mellékeltben)