Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke, az Országos Bírói Tanács (OBT) elnöke, a Bírósági Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) elnöke, a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) elnöke, a Kúria
elnökének támogatásával 2015. április 2. napján hozta létre a Bírói Életpálya Szakértő Testületet (továbbiakban: Testület).

Az együttműködés célja, hogy a bírósági szervezetrendszerben hosszú évek óta fennálló, az életpálya-modell bevezetésére irányuló jogos igénynek együttes fellépéssel tegyenek eleget és a résztvevők kialakítsák álláspontjukat az egyéb juttatások elosztásával kapcsolatos kérdésekben és döntsenek a Bszi. 73. § (3) bekezdés f) és g) pontjában írtakról.

2018. év második felétől sajnálatos módon a bírói életpálya elemeinek fejlesztésében érdekelt bírósági szereplők együttműködése ellehetetlenült, így a Testület az említett szerepét nem tölthette be. Ez vezetett oda, hogy az OBH és a MABIE egymással nem egyeztetett, azaz két önálló illetményemelési javaslatot terjesztett az Igazságügyi Minisztérium elé.

A MABIE, érdek-képviseleti feladatainak ellátása körében üdvözli, hogy az Országos Bírósági Hivatal új elnöke az Egyesület erre irányuló törekvéseivel egyetért és a BÉSZT-tagok között a valódi, konstruktív párbeszéd és a közös munka újra elkezdődik. Az életpálya biztosítása érdekében megkezdett lépések folytatására irányuló munka ugyanis nagyobb hatékonysággal és a bírósági dolgozók szélesebb körének megelégedésére tud a testület közreműködésével folytatódni.