A 46.SZ/2020. (IV.1) határozat alapján a korábbi,43.SZ/2020 (III.27) OBHE határozat 1. és 2. pontja-amely a a rendkívüli ítélkezési szünet során ellátandó bírósági igazgatási és ügyintézési feladatokról, valamint a rendkívüli ítélkezési szünet során a peres és peren kívüli ügyekben történő feladatellátásról rendelkezett- hatályát veszti.

A 47. SZ/2020. (IV.1) OBHE határozat a veszélyhelyzet idején a bíróságok működését és a bírósági épületek használati rendjét szabályozza, a Veszélyhelyzeti Kabinet ajánlására figyelemmel. Eszerint a bíróságoknak a veszélyhelyzet időtartama alatt úgy kell ellátniuk feladataikat, hogy közben maradéktalanul betartják azokat a járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési szabályokat, amelyek a zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása miatt lettek elrendelve.

Az elnöki határozat kitér arra is, hogy a bírói testületek és egyéb szervezeti egységek nem tarthatnak olyan értekezletet, vagy ülést, amely személyes jelenlétet igényel.
Az OBH elnökének intézkedése meghatározza azt is, hogy milyen feltételeket kell biztosítani azoknak az eljárási cselekmények lebonyolítása során, amelyeken elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszközt használnak. Biztosítani kell azt, hogy a bírósági épületben tartózkodó személyek egymástól legalább két méter távolságra legyenek, ha pedig felmerül a valószínűsége annak, hogy a tárgyalóteremben fertőzött személy tartózkodik, félbe kell szakítani az eljárási cselekményt és értesíteni kell az illetékes egészségügyi hatóságot.  A bíróság ezekben az esetekben jegyzőkönyvben rögzíti az ott tartózkodó személyek adatait és elérhetőségeit.
A bírósági épületekbe kizárólag a hivatali kötelezettségét ellátó bíró és igazságügyi alkalmazottakon kívül csak az eljárási cselekményre idézettek és a bíróság érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személyek léphetnek be.

A határozatok az alábbi linkeken érthetőek el:

https://birosag.hu/obh/hatarozat/46sz2020-iv-1-obhe-hatarozat-az-orszagos-birosagi-hivatal-elnoke-egyes-hatarozatainak

https://birosag.hu/obh/hatarozat/47sz2020-iv-1-obhe-hatarozat-veszelyhelyzet-idejen-birosagok-mukodeserol-es-birosagi