Az újjáalakulásának 30. évfordulóját ünneplő Magyar Bírói Egyesület fordulatos múltra tekinthet vissza. Jogelődjének tekinti az 1907 októberében létrehozott Országos Bírói és Ügyészi Egyesületet, melynek első elnöke Grecsák Károly kúriai bíró volt. Az Egyesület az alsóbírósági bírák érdekvédelmi mozgalmaként indult, célja a teljes igazságszolgáltatási rendszer megreformálása volt. A második világháborút követően Magyarországon kialakult rendszer az Egyesületet sem kímélte, annak hatalmi szóval történő megszüntetése után a rendszerváltáskor nyílt újra lehetőség az érdekképviselet felélesztésére.

1990-ben a magyar bírák az egyesületi működés legszebb hagyományait feltámasztva szervezeti keretet hoztak létre szakmai közösségi életük elősegítése és érdekeik hatékony képviselete céljából; a Magyar Bírói Egyesületet. Ennek első elnöke Dr. Horeczky Károly, a Legfelsőbb Bíróság tanácselnöke lett. Az Egyesület akkori ars poetica szerinti célja a bíráskodás alkotmányos rangjával összhangban levő erkölcsi és anyagi elismerés elérése. Stílusadó vonásának tekintette az elszántságot, méltóságot és a józanságot.

Az eltelt 30 év távlatából szemlélve az Egyesület változatlan erkölcsi és jogi alapból táplálkozik. Alapszabályában a következőképpen fogalmazza meg törekvéseit: „A Magyar Bírói Egyesület célja a bírói függetlenség védelme, a bírói jogalkalmazás színvonalának és feltételeinek fejlesztésével a jogállamiság teljesebbé tétele, a bírói hivatás megfelelő társadalmi elismertetése, erősítése, a bírák élet- és munkakörülményeinek folyamatos javítása, a bírósági fogalmazók és bírósági titkárok igazságügyi szolgálati és a bírák bírói szolgálati viszonyával kapcsolatos érdekeinek képviselete és előmozdítása, a bírói igazgatási és önkormányzati testületek hatékony és demokratikus működésének támogatása, fejlesztése.”

A MABIE e jeles jubileumot az értékeit megjelenítő és az elődök erőfeszítéseihez méltó szakmai-kulturális rendezvénnyel szeretné emlékezetessé tenni. Ezért az Egyesület Országos Választmányi ülésén; ez év január 10. napján határozatot hozott arról, hogy  október 17. napján jubileumi konferenciát és állófogadást szervez a Kúria Dísztermébe.

A tavaszi pandémiás veszélyhelyzet enyhülésekor reménykedtünk, hogy mire a jubileumi ülés időpontja elérkezik, nyugodtan, biztonságos körülmények között ünnepelhetünk. Ezért minden előkészületet megtettünk; többek között felkerestük az Alapító Tagokat, az Egyesület korábbi vezetőit, a Grecsák Károly díjas tagjainkat és hivatásrendünk más jeles képviselőit, hogy meghívjuk e szép ünnepünkre.

Szomorúan szembesültünk a ténnyel, hogy a járvány második hulláma éppen ebben az időszakban van kibontakozóban. Ezért felelősen gondolva minden részvevőnkre, különösen a jórészt idősebb korosztályhoz tartozó meghívottjainkra, úgy döntöttünk, hogy a jubileumi díszülést elhalasztjuk a következő évre, amikor – reménység szerint – olyan egészségügyi helyzet lesz, amely lehetővé teszi egy nagyobb létszámú rendezvény megtartását, zárt térben is.

 A Bírák Lapja jubileumi ünnepi kötetét azonban kiadjuk!

 A kiadvány cikkeit sorozatban fogjuk közölni a www.mabie.hu honlapunkon. Sőt!

Várjuk minden azon kedves Kollégák írásait, akik az Egyesület elmúlt 30 évéről szeretnék az emlékeiket és tapasztalataikat megosztani mindannyiunk örömére és épülésére!

 Ünnepeljünk együtt, egyelőre a gondolataink megosztásával, azután a majdani díszülésen!

A MABIE vezetősége