MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

 

Az Országos Bírói Tanács a mai ülésén történt meghallgatását követően meghozott határozatában nem támogatta dr Varga Zsolt András  megválasztását a Kúria elnökévé. 
A határozat és annak indokolása a mellékletben olvasható.