Dr. Hajas Barnabás igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár és Dr. Mázi András igazságügyi hivatásrendi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár 2020. december 1-jén az Igazságügyi Minisztériumban (IM) fogadta a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) elnökét és főtitkárát. A megbeszélés fő témája az egyesület és a minisztérium között közel két éve megkötött stratégiai partnerségi megállapodás hatályosulásának értékelése volt. A MABIE és az IM vezetői kifejezetten hangsúlyozták a megállapodás szerinti együttműködés fontosságát. Kiemelték a kölcsönös párbeszéd együttműködésben betöltött szerepét, amely – a megállapodás adta keretek között – további lehetőséget biztosít a bírák véleményének megjelenítésére a társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetek kapcsán. A felek abban is egyetértettek, hogy a bírói kar tapasztalatai az igazságszolgáltatást érintő jogszabályok megalkotása körében kiemelt jelentőséggel bírnak. 

A partnerek értékelték a háromlépcsős igazságügyi béremelés tapasztalatait. A MABIE – a beérkezett bírói jelzések összegzéseként – megküldi javaslatait az IM-nek, a bírói horizontális életpályaív kialakításának megfontolása érdekében. 

A felek kifejezték abbéli reményüket, hogy a pandémiás helyzet megszűnése lehetővé teszi majd a MABIE Országos Választmányán megkezdett széleskörű eszmecsere folytatását.