MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Az Alkotmánybíróság a IV/1592/2016. számú ügyben a 2021. március 9. napján tartott teljes ülésén megállapította, hogy a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 201.. évi CLXII. törvény (Bjt.) 21. § (4) bekezdésének, valamint a 21. § (6) bekezdésének egyes szövegrészei alaptörvény-ellenesek, ezért azokat 2021. szeptember 30-i hatállyal megsemmisítette.
 
Az AB határozatában többek között kifejtette, hogy az a szabályozás, amely kizárja a bírósághoz fordulást abban a tekintetben, hogy a bírói álláshelyre pályázók pontszámának a megállapítása és ezen alapuló rangsor felállítása, illetve a pályázati eljárás lefolytatása megfelelt-e a kifejezetten a jogszabályban rögzített előírásoknak, sérti az Alaptörvényben foglalt jogorvoslathoz való jog követelményét.
 
Az AB határozat a mellékletben megtekinthető.