MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A magyar bírák -  legszebb hagyományait feltámasztva - szervezeti keretet hoztak létre szakmai közösségi életük elősegítése és érdekeink hatékony képviselete céljából 1990-ben.

Létrejött a Magyar Bírói Egyesület, amely 1400 tagjával a legnagyobb érdekvédelmi tömörülés a hivatásrenden belül.
 
Megalakulásának 30. évfordulója alkalmából elkészült a Bírák Lapja jubileumi kiadványa, melyet mától kezdve hetente újabb részleteket megjelentetve teszünk közzé.
 
Reméljük, hogy nemcsak egyesületi tagjainknak, hanem minden magyar bírónak és bírósági dolgozónak örömet szerzünk e visszatekintéssel, mely bemutatja a rendszerváltás óta az igazságszolgáltatás szervezetében lezajlott átalakulási folyamatot; ezen belül a MABIE tevékenységét.
 
Elsőként a kötet szerkesztőjének; dr. Pongrácz Zsolt István bírótársunknak előszavát adjuk közre, ezúton is hálásan megköszönve azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a kiadvány életre hívásáért tett!
 
A részletek a mellékletben olvashatóak.
 
a MABIE vezetősége