MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) 2021. május 17. és 31. napján a járványhelyzet miatt személyes megjelenés helyett – az Alapszabály X/2/A/4. § (2) bekezdése alapján – skype útján tartotta meg idei első Országos Választmányi ülését.

Az értekezleten a választmányi tagok mellett meghívottként az egyesület területi szervezeteinek elnökei és a Felügyelő Bizottságának tagjai is részt vettek.

A választmány az ülésen – többek között – elfogadta a MABIE elnökének beszámolóját a legutóbbi választmányi ülés óta végzett tevékenységéről, az igazságszolgáltatás aktuális kérdései mellett az OV-tagok megvitatták a bírói munkateher és a bírói státuszok aktuális helyzetét és összefüggéseit. Döntöttek a béremelés tapasztalatai folytán a Bjt. módosítási javaslatuk benyújtásáról, foglalkoztak a szolgálati bíróság előtti eljárás szabályozandó kérdéseiről. Az ezzel kapcsolatos állásfoglalásokat és javaslatokat a MABIE megküldi az OBH Elnökének és a Stratégiai Partnerségi megállapodás alapján az Igazságügyi Minisztériumnak.

Az Országos Választmány döntött arról is, hogy a bírók részére adható egyéb juttatások feltételeinek és mértékének meghatározása kapcsán az OBH elnökével az együttműködés körébe tartozó koncepcionális kérdésben az egyesületi álláspont kialakítása az OV hatáskörébe tartozik. A MABIE álláspontja kidolgozása, javaslatának előkészítése szakmai bizottság feladata lesz. E bizottság felállítását az OV szükségesnek látja, a bizottság tagjainak személyéről az Elnökség dönt.

A tanácskozásba bekapcsolódott dr. Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, aki a választmányi tagoknak a napirendi pontokhoz kapcsolódó kérdéseire válaszolt. Így szó esett többek között az OBH elnöke és a MABIE közötti együttműködés gyakorlatáról, a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére adható juttatásokról és a központilag szervezett és finanszírozandó éves orvosi szűrővizsgálat lehetőségéről.

Az OV szorgalmazta a Bírói Életpálya Szakértői Testület (BÉSZT) mielőbbi összehívását. Kérte az OBH elnökét, hogy az érdekképviseleti szervezetekkel a Bszi. 76. § (3) bekezdés g) pontja és Bjt. 189. (3) alapján történő együttműködés keretében dolgozza ki a 2021. évre tervezett Megtartó program és egyéb juttatások elemeit és összegét. A BÉSZT-be dr. Oltai Juditot és dr. Szabó Sándort delegálta. A kérésnek dr. Senyei György az OV ülést követően igen rövid időn belül - a 2021. június 10. napjára összehívott üléssel - eleget is tett. A BÉSZT ülésén a tagok véleményt nyilvánítottak az OBH Elnöke által az idei év első félévére tervezett béren kívüli egyéb juttatásokat érintően előterjesztett javaslatairól. (A részletekről az OV tagjait a MABIE elnöke emailben tájékoztatta).

 A kétnapos OV ülés napirendjét, a 2021. május 17. napján és a 2021. május 31. napján hozott határozatokat a csatolt mellékletekben lehet megtekinteni.

 A választmányi ülésen bemutatott, a MABIE újjáalakulásának 30. évfordulójára készített kiadványt pedig már több hete fejezetenként olvashatják az érdeklődők a honlapon.