MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Elnök Úr az Egyesület alapító tagja, a Fővárosi Bíróság alapszervezetének vezetője, az Országos Választmány tagja, 1998-tól a MABIE titkára, majd 2003-2008 között elnöke volt.

A rendszerváltás utáni, a bírói szervezetben bekövetkezett változások miatt is izgalmas időszakról mesélt beszélgető társának, dr. Hilbert Editnek

Az interjú a mellékletben olvasható.