MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A MABIE képviselői a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (3) bekezdés f) pontja szerinti együttműködés keretében az OBH képviselőivel egyeztettek 2021. október 4. napján a cafetéria külön juttatás alkalmazhatóságának elveiről és annak 2022-ben lehetséges mértékéről.

Az OBH részéről dr. Erőss Monika, az OBH elnökhelyettese, Dudás Erika, a Gazdálkodási Főosztály főosztályvezetője és Fritzné Varga Andrea, az Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztály Létszám- és Bérgazdálkodási Osztály osztályvezetője részletes tájékoztatást adtak a tervezett 2022. évi bírósági költségvetésen belül a tervezhető külön juttatások mértékének meghatározását befolyásoló tényezőkről és egyéb aktuális költségvetési-, személyzeti és gazdálkodási kérdésekről, ezen belül az üres bírói állások betöltésével kapcsolatos hivatali munkáról is.

Az OBH képviselői hangsúlyozták, hogy a cafetéria juttatás a bírák tekintetében kötelező törvényi szabályozáson alapszik, amelynek fedezetét a Pénzügyminisztérium a 2022. évben 11,6%-al emelkedő bírói illetményalap 50%-áig terjedő összegben biztosítja. Ezzel szemben a nem bíró bírósági dolgozók – akik esetében az Iasz. rendelkezése értelmében e juttatás nem kötelező, csak lehetőség – cafetéria juttatásának fedezetét a PM nem biztosítja. Így a közel 8700 igazságügyi alkalmazott vonatkozásában az OBH elnökének - az érdekképviseletekkel egyeztetett – döntésén alapuló, mintegy 2,8 milliárd Ft összegű kifizetést a bíróságok elemi költségvetésébe át nem adott, fejezeti kezelésben maradt előirányzatok összegéből kell biztosítani.

Kihangsúlyozták azt is, hogy a bírósági fejezet többletkiadásai (különösen a postaköltségek emelkedése és a vagyoni elégtétel fedezetének biztosítása miatt) várhatóan lényegesen magasabbak lesznek az ideinél, így a költségvetései forrás bizonytalansága miatt az Iasz. és a Bjt. hatálya alá tartozó bírósági dolgozóknak magasabb összegű cafetéria-juttatás betervezése felelős gazdálkodás mellett nem vállalható.

E tényt a MABIE képviselői tudomásul vették és támogatták az OBH Elnökének a bírákat és igazságügyi alkalmazottakat 2022. évben megillető cafetéria-juttatás vonatkozásában előterjesztett javaslatát, mely szerint azt a bírák és igazságügyi alkalmazottak esetében egyaránt bruttó 283.330 forint összegben kívánja meghatározni.

A MABIE képviselői a bírák javaslatait is közvetítették az OBH képviselői felé, így többek között az emelt szintű orvosi ellátás pénzügyi fedezetének biztosítására és az OBH-ban folyó munka, ezen belül különösen a bírói álláshelyek betöltésére vonatkozó elképzelések hatékonyabb kommunikálására vonatkozó kéréseket. Kérdéseikre az OBH képviselői megosztották tapasztalataikat az egészségügyi hozzájárulás kihasználtságáról és az állatkerti belépő továbbra is kedvező fogadtatásáról. Előbbi kapcsán felmerült, hogy – az előzetes adatok szerint - a dolgozók alig több mint fele élt az egészségügyi hozzájárulás igénybevételének lehetőségével. Ennek lehetséges okai között a MABIE képviselői az időhiányt jelölték meg, ezért az OBH megfontolja, hogy a jövőben – amennyiben a költségvetési helyzet ezt lehetővé teszi – az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére szélesebb időkeretet biztosít.

 A felek megegyeztek a javadalmazási és költségvetési kérdésekben az érdemi egyeztetések jövőbeni rendszeres folytatásában is.

Oltai Judit, a MABIE elnöke és dr. Szabó Sándor, a MABIE főtitkára