Az igazságügyi miniszter 2021. október 13-án törvényjavaslatot nyújtott be a Parlamenthez (T/17282), melyben sok más jogszabály mellett ismét az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz) és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) módosítását kezdeményezi.

A javaslat a Parlament honlapján itt érhető el:

https://www.parlament.hu/web/guest/folyamatban-levo-torvenyjavaslatok?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=eibXqe0l&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D17282

Az Iasz-ra vonatkozó javaslatok a törvényjavaslat 39.-41., míg a Bjt.-t érintő javaslatok az 58.§-72. §-okban találhatók.

A törvényjavaslat jelentősen módosítja a bírói munka értékelésének szabályait és tartalmazza a 45 éves jubileumi jutalom megteremtésére vonatkozó rendelkezéseket mind a bírák mind az igaságügyi alkalmazottak esetében.

Az elsőként említett rendelkezések előkészítése során a MABIE is véleményt nyilvánított, míg az utóbbi bevezetésére a MABIE is javaslatot tett, ez része volt a MABIE 2021. május 17-én meghozott határozatával elfogadott Bjt. módosítási javaslatnak (http://mabie.hu/index.php/1575-tajekoztato-a-mabie-orszagos-valasztmanyanak-uleserol).

Sajnálattal láttuk, hogy csak e többlet-juttatásra vonatkozó javaslatunkat tette magáévá az Igazságügyi Minisztérium és ezt is csak korlátozott formában. Hangsúlyozzuk, hogy e rendelkezés a törvényjavaslatban írt formában a bíráknál szinte értelmetlen, hisz a szolgálatot teljesítő és bíróként nyugdíjba vonuló bírák igazságügyi életpályájának hossza az egyetemi tanulmányok befejezéséhez szükséges minimális időt és a 65 éves nyugdíjkorhatárt figyelembe véve, döntő többségében legfeljebb 43 év. Indokoltnak látjuk ezért a javaslatunkban írtak szerint a Bjt. 184. § (7) bekezdés c) pontjában és az Iasz 118. § (3) bekezdés c) pontjában írtak kiegészítését akként, hogy ez a juttatás (a 35 és 40 éves jubileumi jutalomhoz hasonlóan) megilleti a nyugállományba vonuló bírót és igazságügyi alkalmazottat, ha a szolgálati viszony megszűnésekor a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati időből 3 év vagy ennél kevesebb van hátra.

(írásunkat a beérkező észrevételekkel és kiegészítésekkel frissítjük!)