A Kormány 612/2021. (XI. 8.) Korm. rendelete 2021. november 9-i hatállyal módosította a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendeletet. A módosítás alapján a koronavírus elleni védőoltásnak a munkavégzés feltételeként történő elrendelésével kapcsolatos szabályokat a Kormány az igazságszolgáltatásban foglalkoztatottakat érintően a saját szervezetére nézve a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a legfőbb ügyész és az Alkotmánybíróság Hivatalánál foglalkoztatottak vonatkozásában az Alkotmánybíróság elnökének kezdeményezése esetén külön rendeletben állapítja meg.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezés a Magyar Közlöny 2021. november 8-i számában jelent meg.