MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

 A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) 2022. február 11. napján Skype útján tartja következő Országos Választmányi ülését, amelyre a meghívókat a választmányi tagok részére létrehozott zárt csoportban elektronikus úton küldte ki a MABIE elnöke. Az ülésre meghívót kaptak tanácskozási joggal az egyesület területi szervezeteinek elnökei és a Felügyelőbizottság tagjai. A legfontosabb napirendi pontok: 

-tájékoztató  a MABIE cselekvési programja kidolgozásával kapcsolatos munka jelenlegi állásáról, az eldöntendő kérdések felvázolása,

-beszámoló  az egyesület pénzügyi helyzetéről,

- a nyugdíjas bírák helyzetének átekintése és ezen belül döntés jogszabálymódosítási javaslat előterjeszéséről,

- tájékoztató az Egyesület nemzetközi kapcsolatairól,

- a Létszámgazdálkodási Kabinet tagjának tájékoztatója, és

- eszmecsere a Magyar Végrehajtói Kar Elnöke, dr. Schadl György és a Fővárosi Törvényszék elnöke között egy bíró ellehetetlenítése kérdésében folytatott megbeszélésről megjelent sajtóhírekről.