A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) 2022. február 11. napján a járványhelyzet miatt személyes megjelenés helyett – az Alapszabály X/2/A/4. § (2) bekezdése alapján – skype útján tartotta meg idei első Országos Választmányi ülését.

Az értekezleten – hagyományainkhoz híven – a választmányi tagok mellett meghívottként az egyesület területi szervezeteinek elnökei és a Felügyelő Bizottságának tagjai is részt vettek. Az ülés napirendi pontjairól – megtárgyalásuk sorrendjében – több részletben számolunk be. A megtárgyalt napirendi pontok felsorolása a cikk végén található. 

A nagyszámú téma miatt rendkívül feszített napirend szerint az ülésen elsőként a felügyelőbizottság elnöke, dr. Lotz Marianne számolt be a tagdíjemelés hatályosulása tárgyában lefolytatott vizsgálat eredményéről, a vizsgálat aktuális állásáról. A MABIE OV elfogadta a Felügyelőbizottság OV.2021/III. (05.17.) számú határozattal 2020. január 10. napján elfogadott tagdíjemelés hatályosulásának ellenőrzése körében adott jelentését, a MABIE elnökének e körben adott beszámolóját. Felkérte a Felügyelőbizottságot a munka folytatására, a következő jelentés elkészítésének határidejét 2022. április 30. napjában határozva meg. Felhívta a MABIE elnökét, hogy a megállapításokról az OV következő ülésén számoljon be. (OV.2022/I. (02.11.) számú határozat)

Az egyesület egy évvel korábban eseti bizottságot hozott létre a nyugdíjba vonult bírák MABIE-hez intézett beadványainak vizsgálatára, továbbá a bírói nyugdíjak aránytalanságának kivizsgálására, megállapításaik rögzítésére, javaslatuk kidolgozására. A feladatát a bizottság elvégezte és javaslatot dolgozott ki a nyugállományba helyezett bírákat megillető szolgálati pótlék szabályozására a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításával. Az OV a jogszabálymódosítási javaslatot elfogadta, amelyet megküld az OBH Elnökének és a Stratégiai Partnerségi megállapodás alapján az Igazságügyi Minisztériumnak. (OV.2022/II. (02.11.) számú határozat). A jogszabálymódosítási javaslatot és az ezzel kapcsolatos további anyagokat (terjedelne mitt) a következő napokban külön tájékoztatóban tesszük közzé.

Az ülésen résztvevők meghallgatták a Létszámgazdálkodási Kabinet tagjának, dr. Fazekas Sándornak (aki egyben a MABIE Elnökségének tagja) a tájékoztatóját. A Létszámgazdálkodási Kabinetet az OBH elnöke hozta létre a 18.SZ/2021. (III. 3.) OBHE határozatával a Bszi. 76. § (4) bekezdésében és (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatai ellátásának elősegítése érdekében. Ennek keretében a kabinet az elmúlt évben a bíróságok létszám és ügyforgalmi helyzetének elemzését végezte el, a bíróságok létszámgazdálkodását, különös tekintettel az egyes bíróságok közötti optimális létszám- és munkatehereloszlás biztosítását elősegítendő. Az ezzel kapcsolatos megállapításaik szolgálnak alapul az OBH elnökének a bírói létszámelosztással kapcsolatos döntéseinek előkészítéséhez. Dr. Fazekas Sándor – a majdnem másfél órás prezentációval egybekötött, igen érdekfeszítő előadását követően – válaszolt a kabinet megállapításait, az alapul fekvő vizsgálati módszereket és a következtetéseket érintő valamennyi kérdésre is. Az OV ezt követően köszönetet mondott a kabinet tagjainak rendkívül alapos munkájáért és dr. Fazekas Sándornak a részletes tájékoztatásért, majd a következő határozatot fogadta el:

A MABIE a bíróságok létszám-helyzetéről a OBH Létszámgazdálkodási Kabinet által készített elemzést megismerve, az abban foglaltakat – különösen az ismertetett munkamódszert és az abból levont következtetéseket – messzemenően támogatja. Annak következetes alkalmazása hosszú távon biztosítja az egységes bírói munkateher megvalósulását és fenntartását.  (OV.2022/III. (02.11.) számú határozat)

Az OBH Elnökének ezúton köszönjük, hogy a tájékoztató megtartását lehetővé tette.

(Folytatjuk)