MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

 

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) 2022. február 11. napján megtartott ülésén megtárgyalt kérdések közül az első három napirendi pontról a tegnapi napon adtunk hírt, most a 4. és 5. napirendi ponttal folytatjuk a tájékoztatást és közreadjuk a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökének és a Fővárosi Törvényszék elnökének találkozója kapcsán kiadott közleményt

2022. április 28-30 között Portoban rendezi meg az Európai Bírói Egyesület (EAJ - amelynek a MABIE is tagja) soron következő közgyűlését. Az ülésen, a MABIE-t a választmány döntése értelmében két választmányi tag fogja képviselni.

Ezt követően tárgyalta a MABIE OV – a létszámgazdálkodással kapcsolatosan várható döntéseket megalapozó megállapítások mellett – az egyesületi tagok, a bírák jelentős részét foglalkoztató kérdést. A közvélemény érdeklődésére is számot tartó napirendi pont a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar Elnöke, dr. Schadl György és egy bírósági vezető között egy bíró ellehetetlenítése kérdésében folytatott megbeszélésről megjelent sajtóhírekről történő véleményalkotásra volt hivatott. A téma napirendre tűzését az ügyben érintett bíró MABIE elnökéhez intézett jelzése és országszerte számos egyesületi tag ezirányú igénye is mellőzhetetlenné tette.

 Az ülés nem volt nyilvános, ezért csak a hozzászólásokban visszatérően megjelent egyes gondolatokról adunk tájékoztatást annak érdekében, hogy a közlemény megalkotásának hátterét megvilágítsuk.

  • Az OV nem nyilvánít véleményt arról, hogy a sajtóban megjelent közlések valósak-e vagy sem, nem fogadja el tényként a sajtóban ábrázolt vezetői közlést,
  • a testület nem kívánja átvenni sem a nyomozó hatóság, sem a munkáltatói jogkör gyakorlójának hatáskörét,
  • nem bocsátkozik sem az említett személyek, sem az azokban megjelenített konkrét magatartás értékelésébe,

hanem egy feltételezett bírósági vezetői magatartásról, egy jelenségről nyilvánít véleményt. Mindezeket szem előtt tartva az OV a választmányi tagok döntő többségének támogató szavazatával elfogadott határozatával a következő KÖZLEMÉNY kiadását határozta el. 

 

A MABIE Országos Választmányának közleménye a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar Elnökét és a Fővárosi Törvényszék elnökét érintő ügyről

 A bírói kart továbbra is foglalkoztatja az, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) elnöke és a Fővárosi Törvényszék elnöke között 2021. júniusában milyen beszélgetés zajlott. A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) a 2022. január 21-én „A bírót rúgják ki, mert ez vérlázító!” címmel megjelent cikk kapcsán a korábbiakban már megnyilvánult, majd az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke 2022. január 22-én közleményt adott ki, és igazgatási célvizsgálatot rendelt el.  Ezt követően 2022. február 2-án megtartott ülésén az Országos Bírói Tanács (OBT) szintén közleményt bocsátott ki az üggyel kapcsolatban, melyre az OBH elnökének válasza 2022. február 4-én a birosag.hu-n jelent meg.

A MABIE Országos Választmánya (OV) a fenti vizsgálat elrendelését fontosnak tartja és üdvözli, azonban az ügynek egy olyan aspektusát is szükségesnek tartja fókuszba helyezni, melyre a vizsgálat a fenti elrendelő határozat alapján nem, vagy nem feltétlenül fog kitérni.

Függetlenül ugyanis attól, hogy az MBVK elnöke milyen bejelentést tett, az megalapozott volt-e vagy sem, azzal kapcsolatban ki és milyen eljárásban állapított meg bármit is, a bírói karban leginkább a cikkben állított azon eljárás váltott ki megdöbbenést, hogy egy bírósági vezető egy őt megkereső szervezeten kívüli szereplőtől olyan “felkérést” kapott, hogy egy bíró kirúgásában vagy ellehetetlenítésében működjön közre, és hogy erre a bírósági vezető egyetértően reagált. A történtek feltárása vagy annak legalább megkísérlése elengedhetetlen annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom csorbát ne szenvedjen.

A MABIE OV azt is hangsúlyozza, – anélkül, hogy a bizonyítottság vagy felelősség kérdésében állást foglalna – a cikkben közölt és bizonyítékként a büntetőeljárásban felhasznált lehallgatási jegyzőkönyvek alapján készített jelentésekből felsejlő jelenséget elfogadhatatlannak tartja, az ilyen vagy hasonló vezetői fellépést határozottan visszautasítja.

Éppen ezért az Országos Választmány, az Egyesület legfőbb döntéshozó szerveként szükségesnek látja, hogy a bírósági szervezet igazgatási vezetése tegye egyértelművé a közvélemény és a bírói kar számára is, hogy ilyen jellegű magatartást nem tűr meg a bírósági szervezeten belül, azzal szemben fellép, a történtek feltárása érdekében pedig minden lehetséges eszközt felhasznál.

Mivel az ügy a bírói függetlenségre, valamint az érintett bíró, de általában a bírák érdekeire is közvetlenül kiható kérdéseket vet fel, a MABIE mint érdekvédelmi szervezet fokozott figyelemmel követi az eseményeket és indokolt esetben a jövőben is kinyilvánítja véleményét.

 A fent említett közlemények elérési útja a következő:

a MABIE 2022. január 21-én megjelent közleménye itt: https://www.mabie.hu/index.php/1624-rolunk-irtak-el-tudja-erni-hogy-ne-erezze-jol-magat-a-munkahelyen

az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2022. január 22-én megjelent közleménye itt  https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/kozlemeny-az-orszagos-birosagi-hivatal-elnoket-erinto-sajtohirekkel

az Országos Bírói Tanács a 2022. február 2-án kiadott közleménye itt https://orszagosbiroitanacs.hu/hatekony-azonnali-es-torvenyben-szabalyozott-fellepes-szukseges-a-fuggetlen-igazsagszolgaltatast-veszelyezteto-minden-jelenseg-ellen/,

az OBH elnökének 2022. február 4-én kelt válasza is itt érhető el https://birosag.hu/sites/default/files/users/k%C3%B6zlem%C3%A9ny%20OBT%2002.04.pdf

A Fővárosi Törvényszék elnökének nincs a nyilvánosság, vagy valamennyi bíró számára elérhető közlése, az csak a Fővárosi Törvényszék belső hálózatán érhető el, így annak megismerése korlátozott.

(a honlap közlemények rovatában önállóan is megtalálható)  

(Folytatjuk)