MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A szomszédunkban dúló háború civil megszenvedői iránti részvét és segíteniakarás a Magyar Bírói Egyesület vezetőit is motiválják. Ezért - a kollegialitás és a közvetlen segítségnyújtás céljából - a MABIE elnöke felvette a kapcsolatot az Ukrán Független Bírói Egyesület elnökével, Yevtushenko Olenuval, hogy felajánlja a MABIE segítségét az ukrán bírói egyesület tagjainak, családjaiknak. Az elnök levele a mellékletben található.

Amint választ kapunk arra, hogy a MABIE miben tud segítséget nyújani az ukrán társegyesületnek, kollégáinknak és családjaiknak, nyomban tájékoztatjuk a magyar bírákat és megkezdjük a szervezést.