MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

2022.június 20. napján dr. Varga Judit igazságügyi miniszter hivatalában fogadta a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) tisztségviselőit. A miniszter kezdeményezésére létrejött találkozón a meghívó oldalán részt vett dr. Répássy Róbert parlamenti államtitkár, míg a MABIE-t dr. Oltai Judit elnök, dr. Vajda Edit és dr. Kozlovszky Ágnes alelnökök, valamint dr. Szabó Sándor főtitkár képviselte a MABIE Országos Választmánya felhatalmazása alapján.

A felek mindenekelőtt az igazságügyi kormányzat és a MABIE közötti együttműködés lehetséges útjairól és feltételeiről, a Stratégiai partnerségi megállapodás (SP) lehetséges megkötéséről és annak terjedelméről tárgyaltak. Az SP ismételt megkötése esetén a MABIE – mint a bírák reprezentatív érdekképviseleti szerve – lehetőséget kaphat a bírákat és a bíróságokat érintő jogszabály tervezetek véleményezésére (a 2022. május 23. napjáig hatályos SP itt olvasható https://mabie.hu/attachments/article/1370/STRAT%C3%89GIAI%20PARTNERS%C3%89GI%20MEG%C3%81LLAPOD%C3%81S.pdf ). A MABIE képviselői kifejezésre juttatták, hogy a korábbi SP nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mert nem kapta meg véleményezésre a MABIE az elmúlt 3 évben a bírósági szervezetet és a bírák jogállását érintő jogszabályok módosításának tervezetét, így nem volt módja álláspontját kifejteni. Az együttműködés kereteiről az egyeztetések folytatódnak, a tervezet előkészítése folyamatban van, e körben az egyesület célja valamennyi a bírósági szervezetrendszert és a bírói jogállást érintő jogszabálytervezet, módosítási javaslat megfelelő időn belüli véleményezésének a lehetősége az előterjesztő személyétől, a társadalmi vita lehetőségétől függetlenül.

A számos témát érintő eszmecsere során a bírói kirendelések is szóba kerültek. Ezen belül a MABIE képviselői azt is kijelentették, hogy a kirendelések szükségesek az átmeneti munkaerőproblémák megoldása és a bírák szakmai fejlődésének elősegítése érdekében. Igényként fogalmazták meg, hogy ahol a munkateher kiegyenlítést hosszú idő óta kirendeléssel lehetett csak megoldani, ott bírói álláspályázatot kell kiírni.

Az egyeztetés során jelentős szerepet kapott a bírói és igazságügyi alkalmazotti illetmény rendszerrel kapcsolatos véleménycsere. Az egyesület vezetői hangsúlyozták, hogy az illetményrendszereken belüli belső aránytalanságok megszüntetése nem várathat magára, ezzel kapcsolatos álláspontjukat részletesen kifejtették. Kiemelték, hogy a bírósági illetmények értékállóságának megőrzése elengedhetetlen a bírói függetlenséget biztosító javadalmazás eléréséhez.

A MABIE vezetői kijelentették, hogy szükséges a bírói előmeneteli rendszer anomáliáinak kiküszöbölése, a bírók kérelemre történő, adott bírósági szinten belüli áthelyezés lehetőségének megteremtése, a megfelelően felkészített bírói utánpótlás biztosítása érdekében a titkári életpálya átgondolása is.

A megbeszélésen elhangzottakról a tagságunkat az egyesület területi szervezeteinek vezetőin keresztül részletesebben tájékoztatjuk.

Dr. Oltai Judit, Zsófia, dr. Vajda Edit, dr Kozlovszky Ágnes és dr. Szabó Sándor