Dr. Sulyok Tamás alkotmánybíró párhuzamos indokolásában rámutatott, hogy „az anyagi legitimitás veszélyhelyzettől független jelentéstartalmaként a büntető anyagi jogi szabályok törvényi jogforrási szinten történő szabályozásának követelménye” az Alaptörvényből kiolvasható.

 A határozathoz dr. Czine Ágnes és dr. Schanda Balázs alkotmánybírók különvéleményt csatoltak.

A döntés a mellékletben olvasható.