MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Az Európai Bírák Egyesülete (European Association of Judges – EAJ), mely egyben a Nemzetközi Bírói Egyesület (International Association of Judges – IAJ) regionális szervezete, és amelynek a MABIE tagja, a tagszervezetein keresztül is figyelemmel kíséri a bírák helyzetét, a bírói függetlenség fejleményeit az egyes országokban. Az EAJ az Unió igazságügyi területen releváns valamennyi szereplőjével kapcsolatot tart, véleményét számos esetben kikérik, és az EAJ maga is kezdeményez tárgyalásokat például az Európai Bizottság képviselőivel.

Az EAJ Lengyelországot érintő törekvései most új fázisba léptek: három másik jelentős európai bírói szervezettel, az AEAJ-jal (Európai Közigazgatási Bírák Egyesülete), a Rechters voor Rechters-szel (Bírák a Bírákért) és a MEDEL-lel (Európai Bírák a Demokráciáért és a Szabadságjogokért) 2022. augusztus 28-án keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához az EU Tanácsa ellen az alábbiak miatt:

Az EU Tanácsa úgy döntött, hogy három "mérföldkő" teljesülése esetén feloldja a Lengyelországnak szánt uniós források (Helyreállítási Alap) zárolását: (1) a Legfelsőbb Bíróság Fegyelmi Kamaráját fel kell oszlatni, és helyette egy független bíróságot kell létrehozni, (2) meg kell reformálni a fegyelmi eljárási rendszert; (3) a Fegyelmi Kamara által hozott határozatokkal érintett bíráknak jogukban áll kérni a határozatoknak az új fegyelmi testület általi felülvizsgálatát.

 A most benyújtott kereset szerint azonban ezek a mérföldkövek elmaradnak attól, ami szükséges lenne a bírák és az igazságszolgáltatás függetlenségének hatékony védelme biztosításához, ezen kívül figyelmen kívül hagyják az Európai Unió Bíróságának vonatkozó ítéleteit.

 Az EU Tanácsának döntése sérti a fegyelmi eljárásokban felfüggesztett lengyelországi bírák helyzetét például a tekintetben, hogy az Európai Unió Bíróságának ítélete szerint a jogellenes fegyelmi eljárásokkal érintett lengyel bírákat azonnal vissza kell helyezni a szolgálati helyükre, minden késedelem és további eljárás nélkül, míg a Tanács döntésében szereplő harmadik mérföldkő egy bizonytalan kimenetelű, akár egy évig is elhúzódó eljárást vezetne be. Ez a döntés az európai igazságszolgáltatás egészét és minden egyes európai bíró helyzetét is sérti.

 Minden egyes uniós tagállam bírája ugyanis egyben európai bíró is, akinek az uniós jogot alkalmaznia kell egy olyan rendszerben, amely a kölcsönös bizalomra épül. Ha egy vagy több tagállam igazságszolgáltatása nem nyújt többé garanciát a függetlenségre és a jogállamiság alapelveinek tiszteletben tartására, akkor az a tovagyűrűző hatása által az egész európai igazságszolgáltatást érinti.

 A négy bírói szervezet a tanácsi határozat megsemmisítését azért kéri, hogy egyértelművé tegye azt az elvet, miszerint az Európai Unió Bíróságának az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos ítéleteit késedelem nélkül és maradéktalanul végre kell hajtani, és az uniós intézmények még részben sem járhatnak el azoktól eltérően.

A kereset célja a fent említett elv érvényesítése és annak megelőzése, hogy az Európai Bizottság a Lengyelországnak szánt uniós források feloldásáról határozzon mindaddig, amíg az Európai Unió Bíróságának ítéleteit teljes mértékben és maradéktalanul végre nem hajtják.

 A keresetet benyújtó bírói szervezetek honlapjain további információk találhatók a bírói függetlenségért folytatott küzdelemről:

 

 

AEAJ (The Association of European Administrative Judges (AEAJ):

http://www.aeaj.org/

 

IAJ (International Association of Judges)

https://www.iaj-uim.org

 

Rechters voor Rechters

http://www.rechtersvoorrechters.nl/

 

MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés)

http://www.medelnet.org

 

 

A perindításról szóló sajtóközlemény több nyelven is olvasható az alábbi linken:

Press Release on lawsuit against the EU Council (iaj-uim.org)