MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Sajtószemle: A Klubrádió Esti gyors című műsorának 2023. július 7.-i adásában az Országos Bírói Tanács új sajtószóvivőjével, dr. Abért Jánossal beszélgetett Selmeci János. Az interjúban szó esett a 2023. június 1. napján hatályba lépett igazságügyi törvénycsomagról,  dr. Varga Zs. András, a Kúria elnökének e törvénycsomagról kifejtett kritikus véleményéről, az OBT törvény hatálybalépését követő feladairól.

Az interjúban dr. Abért János kitért arra, hogy a Kúria elnökének joga van a nyilvánosság tudomására hozni a törvénycsomagról alkotott kritikáját és a bíróságokon, elsősorban a Kúrián ennek következtében előállt helyzetről alkotott véleményét, mert a Bírák új etikai kódexe kifejezett rendelkezése értelmében minden bírónak joga és lehetősége, hogy az igazságszolgáltatásról és az azokra vonatkozó jogszabályokról véleményét nyilvánosan kifejtse.

A sajtószóvivő üdvözölte e jogszabály hatálybelépését és az OBT részére biztosított új hatásköröket, amelyek hatékonyabbá teszik a felülgyeleti jogköreik gyakorlását. Hangsúlyozta, hogy ez minden bíró sikere, mert ezzel az OBT, mint alkotmányos szerv jogköreit erősítették meg. Reményét fejezte ki, hogy ezzel az OBT elfoglalja méltó helyét az igazságszolgáltatás rendszerében és a három pillérű rendszer résztvevőinek együttműködése zavartalan lesz, mindenki az Alaptörvény és sarkalatos törvények rendelkezéseinek megfelelően jár majd el.

Az Európai BIzottság által elkészített jogállamisági jelentés kapcsán a sajtóban megjelent és OBT-t illetően megfogalmazott kritikákra reagálva elmondta, hogy az OBT-nek, mint minden alkotmányos szervnek vannak külkapcsolatai, de határozottan visszautasította, hogy ezeket hazának ártó szándékkal használnák.  Kiemelte, hogy az OBT kizáróag szakmai alapon végezte és végzi a munkáját, a megfogalmazott kritikai észrevételeiket és javaslataikat személyes öncél soha nem vezérelte és soha nem kívántak poitikai térben megnyilvánulni.

A 2023. július 6.-i Kormányinfón elhangzottakra reagálva utalt arra is, hogy nem szerencsés, ha a kormányzati szereplők a jelenlegi OBT tagok esetleges ismételt megválasztásával, a jövőbeli OBT összetételével kapcsolatos ajánlásokat, találgatásokat fogalmaznának meg, mert az OBT tagok megválasztását - a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - a bírákra kell bízni. 

A beszélgetés a műsor 13:00. percétől 50.00 percéig itt hallgatható meg.