MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A MABIE üdvözli az egyes igazságügyi tárgyú törvényeknek a magyar helyreállítási és ellenállóképességi tervhez kapcsolódó módosításáról szóló 2013. évi X. tv. megalkotását és hatályba lépését és elkötelezett abban, hogy annak végrehajtását elősegítse.

A MABIE vezetőiként azonban a mellékelt dokumentumban szükségesnek tartjuk - ismét -  közzétenni az Egyesület törvényről kialakított álláspontját, melynek az ad aktualitást, hogy a közelmúltban több olyan nyilvános közlés jelent meg, amely a jogszabály létrejöttével és egyes rendelkezéseivel összefüggésben fogalmazott meg kritikát.

A mellékletben csatolt, az Igazságügyi Minisztériumnak – a jogszabálytervezet véleményezése során - megküldött anyag kivonatához bevezetőként és az eddig nyilvánosan megfogalmazott kritikai észrevételekre reagálva szükségesnek tartjuk kiemelni a következőket:

A törvény – és a 2023. július 7. napján az Országos Bírósági Hivatal (OBH) és az Országos Bírói Tanács (OBT) között megkötött munkamegosztási megállapodás – jelentős állomás az OBT hatékony működésének megteremtéséhez vezető úton, de még további lépéseket kell tenni azért, hogy a döntő többségében bírák által megválasztott tagokból álló Tanács valóban betölthesse az Alaptörvényben rögzített szerepét. Többször kinyilvánította már az Egyesület Országos Választmánya és Elnöksége is, hogy az OBT jogszabályi kötelezettségét teljesíti, amikor felügyeleti és ellenőrzési feladatainak eredményeképpen kritikai észrevételeket tesz.

A jogszabály tervezetére adott véleményünket fenntartva örömünkre szolgál, hogy több javaslatunk a hatályos szövegben visszaköszön. Jogalkalmazóként az az álláspontunk, hogy a törvény rendelkezéseinek végrehajtása és az alkotmányos szervek törvényes működésének elősegítése a bírósági szervezet valamennyi tagjának kötelessége és lehetőségeinkhez mérten ennek érdekében fogunk tevékenykedni. 

Megragadjuk az alkalmat arra is, hogy egyetértésünket fejezzük ki az OBT jogszabállyal és a jogállamisági jelentés tartalmával kapcsolatosan megfogalmazott közléseivel is, valamint támogatjuk az OBH és az OBT jogszabály vegrehajtásása érdekében kifejtett erőfeszítéseit, együttműködését.

Emellett kiállunk védendő értékünk, a magyar bírók tisztessége és hozzáértése, valamint a bírói kar egysége mellett,  amelyek megkérdőjelezése esetén a válaszunk: no comment.

Dr. Oltai Judit, a MABIE elnöke, Dr. Vajda Edit, a MABIE alelnöke, Dr. Kozlovszky Ágnes, a MABIE alelnöke, Dr. Szabó Sándor, a MABIE főtitkára